Dražba podílu o velikosti 1/2 na pozemku v Brandýsku okr. Kladno

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 150 EXD 3/21-8
Nejnižší podání 929.287 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 4
Počet podání 16

Nejvyšší podání

0917f365
1.500.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0917f365 1.500.000 Kč 16.6.2022 10:16:34.994517
8346ea0b 1.460.000 Kč 16.6.2022 10:15:50.357361
0917f365 1.450.000 Kč 16.6.2022 10:13:38.223341
8346ea0b 1.410.000 Kč 16.6.2022 10:13:25.174041
0917f365 1.400.000 Kč 16.6.2022 10:13:05.294874
8346ea0b 1.350.000 Kč 16.6.2022 10:12:03.013615
0917f365 1.300.000 Kč 16.6.2022 10:11:50.212489
8346ea0b 1.250.000 Kč 16.6.2022 10:11:35.374144
0917f365 1.200.000 Kč 16.6.2022 10:11:22.243433
8346ea0b 1.150.000 Kč 16.6.2022 10:10:01.294176
0917f365 1.100.000 Kč 16.6.2022 10:09:49.228372
8346ea0b 1.050.000 Kč 16.6.2022 10:09:02.489038
0917f365 1.000.000 Kč 16.6.2022 10:08:33.775536
8346ea0b 944.287 Kč 16.6.2022 10:07:25.480663
0917f365 934.287 Kč 16.6.2022 10:06:45.126484
8346ea0b 929.287 Kč 16.6.2022 10:01:23.871786

KrajStředočeský kraj
OkresKladno
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby150 EXD 3/21-8
Začátek dražby16.06.2022 10:00
Konec dražby16.06.2022 10:15

Dražebník

Exekutorský úřad Kladno, Kučera Petr, JUDr. Ing.
nám. Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno

Kontaktní osoba

Mgr. Karla Jetmarová
telefon: +420 314 004 557,
karla.jetmarova@eukladno.cz

Úřední hodiny

Pondělí10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Úterý10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Středa10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Čtvrtek10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Pátek10:00 - 11:3013:30 - 15:00

Nejnižší podání929.287 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.393.930 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota60.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-7561840247/0100
Variabilní symbol999321
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem ocenění je pozemek p. č.  254/2 a příslušenství o výměře 1102m2 vedený jako zahrada. Pozemek se nachází na severním okraji zastavěné části obce Brandýsek, ulice Slánská. Příjezd k pozemku je po státní silnici III/701, která je opatřena zpevněným povrchem. Je nepravidelného podlouhlého tvaru mírně svažitý na jih. Pozemek je oplocen drátěným pletivem na ocelových sloupcích. Na pozemku jsou postaveny dvě malé kolny a drobné úpravy terénu. Pozemek je zahrnut v územním plánu obce Brandýsek k zastavení RD. 


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Brandýsek, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.