Dražba rodinného domu v obci Písečná, okr. Jeseník

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 150 EX 342/18-190
Nejnižší podání 2.303.947 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 3

Nejvyšší podání

12c74784
2.323.947 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
12c74784 2.323.947 Kč 28.6.2022 9:01:30.299214
aa4a4923 2.313.947 Kč 28.6.2022 9:00:42.392513
12c74784 2.303.947 Kč 28.6.2022 9:00:13.106357

KrajOlomoucký kraj
OkresJeseník
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby150 EX 342/18-190
Začátek dražby28.06.2022 09:00
Konec dražby28.06.2022 09:15

Dražebník

Exekutorský úřad Kladno, Kučera Petr, JUDr. Ing.
nám. Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno

Kontaktní osoba

Tereza Piešťanská
telefon: +420 314 004 554,
tereza.piestanska@eukladno.cz

Úřední hodiny

Pondělí10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Úterý10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Středa10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Čtvrtek10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Pátek10:00 - 11:3013:30 - 15:00

Nejnižší podání2.303.947 Kč
Výsledná cena (odhadní)4.355.920 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota230.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-7561840247/0100
Variabilní symbol99934218
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Rodinný dům v obci Písečná, okr. Jesenik.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Jaroš Petr, Mgr. - soudní exekutor, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Finanční úřad pro Olomoucký kraj - územní pracoviště v Jeseníku, Česká kancelář pojistitelů, Peroutka Jan, Mgr. - soudní exekutor


Věcná břemena

Věcné břemeno užívání Jedná se o věcné břemeno doživotního a bezplatného užívání. Oprávněný bude společně s povinným užívat byt situovaný v přízemí domu č.p. 43, sestávající se tří pokojů, kuchyně a sociálního zařízení, tj. koupelny a toalety, dále podkroví domu, vchod do domu a veškeré přístupové chodby a schodiště. Dále bude oprávněný s povinným společně užívat pozemky parc.č. st. 73, 262/2, 262/4 a 267/3, včetně všech součástí a příslušenství, na nich se nacházejících, když oprávněný může na uvedených pozemcích pěstovat ovoce a zeleninu, brát z nich užitky a pěstovat drobné domácí zvířectvo a brát z něj užitky.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Písečná, Obec, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.