Dražba ostatní plochy o rozloze 141 m2, k.ú. Statenice, okr. Praha - západ

Do začátku dražby zbývá: 1 den 4 hodiny 57 minut 3 sekundy

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 2753/15-083
Nejnižší podání 122.000 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajStředočeský kraj
OkresPraha-západ
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 2753/15-083
Začátek dražby29.06.2022 10:00
Konec dražby29.06.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání122.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)183.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0275315
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

pozemek se nachází v severní zastavěné části obce Statenice. Jedná se o pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 141 m2. Pozemek je na severní a jižní straně ohraničený ploty sousedních vlastníků. Na pozemku se nachází zpevněná komunikace. Pozemek je mírně svažitý k východní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 177/105, který je ve vlastnictví obce Statenice.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Statenice, Část obce, Statenice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.