Byt 2+1 v obci Kadaň, okres Chomutov

Do začátku dražby zbývá: 1 měsíc 7 dnů 7 hodin 53 minut 46 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 51391/13-214
Nejnižší podání 606.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajÚstecký kraj
OkresChomutov
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 51391/13-214
Začátek dražby04.08.2022 13:00
Konec dražby04.08.2022 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání606.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)909.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota60.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1351391214
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům panelové konstrukce se třemi vchody a třemi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 5 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a jedno podzemní podlaží, kde jsou sklepy a společné prostory. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 34 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové, částečně prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené.

Oceňovaná jednotka č. 1222/6 se nachází v budově č.p. 1222 ve 3. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z předsíně, koupelny, WC, kuchyně a dvou pokojů. Okna jsou orientována na jihozápadní a severovýchodní světovou stranu.

Užitná plocha jednotky je 54,50 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění je dálkové.

Na pozemcích parc. č. 1906, parc. č. 1907 a parc. č. 1908 stojí bytový dům s č.p. 1220, 1221, 1222. Pozemky tvoří jeden funkční celek a v katastru nemovitostí jsou vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1905, který je ve vlastnickém právu města Kadaň.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Nebylo umožněno vnitřní ohledání. Nebyla předložena stavebně technická ani jiná dokumentace.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Chomutovská 1222, Adresa, Kadaň, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.