Dražba id. spol. podílu 1/2 RD obec Velká Hleďsebe okres Cheb

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 176 DD 00004/22-001
Nejnižší podání 225.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 28

Nejvyšší podání

52bd7250
375.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
52bd7250 375.000 Kč 3.8.2022 12:06:18.670861
dc387641 370.000 Kč 3.8.2022 12:06:11.989611
52bd7250 365.000 Kč 3.8.2022 12:04:50.197076
dc387641 360.000 Kč 3.8.2022 12:04:41.734274
52bd7250 355.000 Kč 3.8.2022 12:04:03.557120
d8726b4b 350.000 Kč 3.8.2022 12:03:56.270654
52bd7250 330.000 Kč 3.8.2022 12:02:29.853224
dc387641 325.000 Kč 3.8.2022 12:02:23.298231
52bd7250 320.000 Kč 3.8.2022 12:02:09.196396
dc387641 315.000 Kč 3.8.2022 12:02:02.895978
52bd7250 310.000 Kč 3.8.2022 12:01:48.878436
dc387641 305.000 Kč 3.8.2022 12:01:42.831966
52bd7250 300.000 Kč 3.8.2022 12:01:32.686672
dc387641 295.000 Kč 3.8.2022 12:01:25.717431
52bd7250 290.000 Kč 3.8.2022 11:59:20.753168
dc387641 285.000 Kč 3.8.2022 11:59:07.737275
52bd7250 280.000 Kč 3.8.2022 11:59:01.118849
dc387641 275.000 Kč 3.8.2022 11:58:49.737830
52bd7250 270.000 Kč 3.8.2022 11:58:37.766344
dc387641 265.000 Kč 3.8.2022 11:57:52.970474
52bd7250 260.000 Kč 3.8.2022 11:57:29.163483
dc387641 255.000 Kč 3.8.2022 11:56:06.236320
52bd7250 250.000 Kč 3.8.2022 11:55:44.203785
dc387641 245.000 Kč 3.8.2022 11:46:12.242950
d8726b4b 240.000 Kč 3.8.2022 11:45:25.246269
dc387641 235.000 Kč 3.8.2022 11:27:06.827210
d8726b4b 230.000 Kč 3.8.2022 11:23:22.383742
52bd7250 225.000 Kč 3.8.2022 11:00:49.821761

KrajKarlovarský kraj
OkresCheb
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby176 DD 00004/22-001
Začátek dražby03.08.2022 11:00
Konec dražby03.08.2022 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, JUDr. Josef Lavička
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Vladimíra Pekárová
telefon: 354 415 211, mobil: 739001389
vladimira.pekarova@execheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 17:00
Středa08:00 - 17:00

Nejnižší podání225.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)225.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota40.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010345/5500
Variabilní symbol5000422
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/2 na rodinném domě č.p. 7, v obci Velké Hleďsebe, okr. Cheb. Dům je částečně podsklepen s 1 NP se sedlovou střechou s částečným podkrovím. K domu náleží zahrada. Nemovitost není od úmrtní zůstavitele užívána. Příslušenství nemovitých věcí nebylo zjištěno.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°56'51.24"N 12°38'53.38"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.