Dražba rodinného domu Medlovice, č.p. 121, včetně pozemků o celkové výměře 666 m², podíl 1/2

Do začátku dražby zbývá: 1 měsíc 6 dnů 5 hodin 26 minut 59 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00228/21-457
Nejnižší podání 408.533 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihomoravský kraj
OkresVyškov
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00228/21-457
Začátek dražby03.08.2022 10:00
Konec dražby03.08.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání408.533 Kč
Výsledná cena (odhadní)612.800 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0022821
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je níže uvedený id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitých věcech, a to:

- pozemek parcela č. St. 174, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 198 m². Součástí je stavba: Medlovice, č.p. 121, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 174,

- pozemek parcela č. St. 180, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m². Součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 180,

- pozemek parcela č. 857/28, zahrada o výměře 451 m²,

zapsaných na listu vlastnictví č. 150 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, pro obec Medlovice, katastrální území Medlovice.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Příslušenství a součásti nemovité věci tvoří:

a) venkovní úpravy

- přípojky inženýrských sítí (kanalizace, elektro a voda), oplocení, venkovní schody

b) trvalé porosty

na pozemku zahrady se nachází ovocné stromy a keře, různého druhu a stáří, pěstebně neudržované

c) vedlejší stavby

na pozemku zahrady se nachází další vedlejší stavby. Jedná se o jednoduché, dřevěné stavby a přístřešky, v havarijním stavu, určené k odstranění


Popis dražené nemovité věci:

Dražené nemovité věci se nachází v okrese Vyškov, v okrajové části zastavěného území obce Medlovice. Vzdálenost k zastávce bus „Medlovice“ je cca 350 m. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je přes pozemek parc.č. 1685 a 180/130 (ve vlastnictví obce Medlovice). V obci Medlovice je k dispozici pouze omezená občanská vybavenost, vzdálenost do centra obce je cca 350 m. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici ve Vyškově, ve vzdálenosti cca 10 km od nemovité věci.

Popis pozemků:

Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domu č.p. 121, zemědělskou stavbou bez čp/če, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich rodinný dům, zemědělská stavba, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků činí 666 m².

Popis stavby:

Rodinný dům je samostatně stojící, z cca ¾ podsklepený, s jedním NP pod plochou střechou. Základy objektu jsou smíšené. Svislé obvodové konstrukce jsou dřevěné montované (stěnové panely). Střecha je plochá, se střešní krytinou živičnou. Klempířské konstrukce jsou provedeny. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v koupelně. Okna jsou instalována dřevěná zdvojená. Podlahy v obytných místnostech tvoří textilní krytiny, v ostatních místnostech jsou keramické dlažby. Vytápění je nefunkční. Elektroinstalace je nefunkční. Rozvody vody jsou nefunkční, zdroj teplé vody chybí. Vybavení kuchyně chybí. Vybavení sanity tvoří vana, umyvadlo a WC.

Dispoziční řešení:

1.PP – sklepní a skladové prostory, kotelna

1.NP – zádveří, kuchyňský kout s obývacím pokojem, 3 místnosti, chodba, koupelna a WC

Napojení na inženýrské sítě: voda, elektro a kanalizace (k datu ocenění odpojeno od sítí).

Stavba je v užívání cca 40 let. K datu ocenění se nacházela ve špatném technickém stavu, je cca 12 let neužívaná. Technický stav 1.NP je v havarijním stavu, s nutností celkové rekonstrukce, případně odstranění nadzemní části domu.

K datu ocenění nebyla stavba kvůli svému špatnému stavu schopna užívání.

Zastavěná plocha činí cca 140 m². Užitná plocha objektu činí cca 110 m².


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Medlovice 121, Adresa, Medlovice, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.