Dražba spoluvlastnického podílu id. 1/2 rodinného domu, k.ú. Hluboš, okr. Příbram

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 469/21-028
Nejnižší podání 1.192.000 Kč
Minimální příhoz 20.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajStředočeský kraj
OkresPříbram
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 469/21-028
Začátek dražby09.08.2022 10:00
Konec dražby09.08.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání1.192.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.788.000 Kč
Minimální výše příhozu20.000 Kč
Dražební jistota400.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0046921
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Nařízena je dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na nemovité věci. Jedná se o řadovou, krajní, patrovou budovu s půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná z cihel a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda je nezateplená, omítka je břízolitová. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Střecha je opatřena komínem. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře jsou dřevěné. Okna domu jsou dřevěná dvojitá a jsou opatřena okenicemi. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je přes sousední pozemky. V 1. NP je vestavěná garáž s dřevěnými vraty. Dům je částečně postaven na pozemku parc. č. St. 90/14, zapsáno na LV 512.

 

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Dle Registru územní identifikace, adres a nemovitostí je nemovitá věc připojena na vodovod. Přípojky nebylo možné ověřit.

 

Pozemek parc. č. 451/2 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 90/3 a tvoří s ním jeden funkční celek. V Katastru nemovitostí je veden jako zahrada a jeho výměra je 247 m2. Stavební pozemek má výměru 372 m2. Soubor pozemků je rovinatý až mírně svažitý, travnatý, udržovaný a oplocen dřevěným oplocením. Na stavebním pozemku parc. č. St. 90/3 je postaven rodinný dům č.p. 121 a zděná kolna s pultovou střechou s krytinou z plechu. Přístup k nemovité věci je přes několik sousedních pozemků.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

  • Od 05.08.2022 16:00 do

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

S výjimkou zákonného předkupního práva vlastníků pozemku parc. č. St. 90/14, obec a kat. Území Hluboš, zapsaném na LV 512, k dražené nemovité věci, nebyla zjištěna žádná jiná předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, věcná břemena, výměnky, nájemní ani pachtovní práva § 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hluboš 121, Adresa, Hluboš, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.