Automobil Mercedes-BENZ Sprinter 316 CDI - Techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 3654/21-47
Nejnižší podání 96.800 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 60
Počet podání 76

Nejvyšší podání

2dd24767
328.154 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
2dd24767 328.154 Kč 18.8.2022 13:57:52.433799
ca873c45 327.654 Kč 18.8.2022 13:57:43.198018
2dd24767 327.154 Kč 18.8.2022 13:57:34.977179
ca873c45 326.654 Kč 18.8.2022 13:57:29.485305
2dd24767 326.154 Kč 18.8.2022 13:57:23.924316
ca873c45 325.654 Kč 18.8.2022 13:57:16.629238
2dd24767 325.154 Kč 18.8.2022 13:57:09.822499
ca873c45 324.654 Kč 18.8.2022 13:57:03.188733
2dd24767 324.154 Kč 18.8.2022 13:56:59.889428
ca873c45 323.654 Kč 18.8.2022 13:56:53.152959
2dd24767 323.154 Kč 18.8.2022 13:56:49.545564
ca873c45 322.654 Kč 18.8.2022 13:56:43.110674
2dd24767 322.154 Kč 18.8.2022 13:56:38.251041
ca873c45 321.654 Kč 18.8.2022 13:56:31.764973
2dd24767 321.154 Kč 18.8.2022 13:56:25.206551
ca873c45 320.654 Kč 18.8.2022 13:56:18.243179
2dd24767 320.154 Kč 18.8.2022 13:56:13.715016
ca873c45 319.654 Kč 18.8.2022 13:56:07.013914
2dd24767 319.154 Kč 18.8.2022 13:56:02.114251
ca873c45 318.654 Kč 18.8.2022 13:55:52.201715
2dd24767 318.154 Kč 18.8.2022 13:55:41.814291
ca873c45 317.654 Kč 18.8.2022 13:55:35.508121
2dd24767 317.154 Kč 18.8.2022 13:55:29.005846
ca873c45 316.654 Kč 18.8.2022 13:55:22.679253
2dd24767 316.154 Kč 18.8.2022 13:55:16.808050
ca873c45 315.654 Kč 18.8.2022 13:55:09.899493
2dd24767 315.154 Kč 18.8.2022 13:55:02.817889
ca873c45 314.654 Kč 18.8.2022 13:54:54.362278
2dd24767 314.154 Kč 18.8.2022 13:54:50.487979
ca873c45 313.654 Kč 18.8.2022 13:54:43.073086
2dd24767 313.154 Kč 18.8.2022 13:54:36.205818
ca873c45 312.654 Kč 18.8.2022 13:54:30.736508
2dd24767 312.154 Kč 18.8.2022 13:54:26.488501
ca873c45 311.654 Kč 18.8.2022 13:54:18.855432
2dd24767 311.154 Kč 18.8.2022 13:54:12.249119
ca873c45 310.654 Kč 18.8.2022 13:54:05.496320
2dd24767 310.154 Kč 18.8.2022 13:54:00.847467
ca873c45 309.654 Kč 18.8.2022 13:53:54.065805
2dd24767 309.154 Kč 18.8.2022 13:53:47.470855
ca873c45 308.654 Kč 18.8.2022 13:53:39.694362
2dd24767 308.154 Kč 18.8.2022 13:53:32.873606
ca873c45 307.654 Kč 18.8.2022 13:53:17.007715
2dd24767 307.154 Kč 18.8.2022 13:53:11.166918
ca873c45 306.654 Kč 18.8.2022 13:52:46.851270
2dd24767 306.154 Kč 18.8.2022 13:52:36.036801
ca873c45 305.654 Kč 18.8.2022 13:52:28.808877
2dd24767 305.154 Kč 18.8.2022 13:52:17.039653
ca873c45 304.654 Kč 18.8.2022 13:52:07.191703
2dd24767 304.154 Kč 18.8.2022 13:51:55.069845
ca873c45 303.654 Kč 18.8.2022 13:51:36.857282
2dd24767 303.154 Kč 18.8.2022 13:50:41.167467
ca873c45 302.654 Kč 18.8.2022 13:49:46.206616
2dd24767 302.154 Kč 18.8.2022 13:49:33.712431
ca873c45 301.654 Kč 18.8.2022 13:48:14.171639
2dd24767 301.154 Kč 18.8.2022 13:47:12.918719
ca873c45 300.654 Kč 18.8.2022 13:47:01.266048
2dd24767 300.154 Kč 18.8.2022 13:45:18.358498
ca873c45 299.654 Kč 18.8.2022 13:44:19.807892
2dd24767 299.154 Kč 18.8.2022 13:44:11.501202
ca873c45 298.654 Kč 18.8.2022 13:42:22.622523
2dd24767 298.154 Kč 18.8.2022 13:42:04.162771
ca873c45 297.654 Kč 18.8.2022 13:40:08.403992
2dd24767 297.154 Kč 18.8.2022 13:39:50.351625
ca873c45 296.654 Kč 18.8.2022 13:39:23.641322
2dd24767 296.154 Kč 18.8.2022 13:39:15.622552
ca873c45 295.654 Kč 18.8.2022 13:38:15.674673
2dd24767 295.154 Kč 18.8.2022 13:37:29.987269
ca873c45 294.654 Kč 18.8.2022 13:36:29.380325
2dd24767 294.154 Kč 18.8.2022 13:34:56.375786
ca873c45 293.654 Kč 18.8.2022 13:32:51.533687
2dd24767 293.154 Kč 18.8.2022 13:28:15.428095
f438c29a 292.654 Kč 18.8.2022 13:01:19.565286
ddd1a1bc 146.077 Kč 18.8.2022 13:01:03.685537
1b49afc4 145.077 Kč 18.8.2022 13:00:38.364352
859ae08c 97.300 Kč 18.8.2022 13:00:20.079160
f438c29a 96.800 Kč 18.8.2022 13:00:05.772455

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 3654/21-47
Začátek dražby18.08.2022 13:00
Konec dražby18.08.2022 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 720 977 569,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání96.800 Kč
Výsledná cena (odhadní)240.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4356373359/0800 vedený
u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 2103654047, a s
uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se
považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to
v místě sídla Exekutorského úřadu Praha 4, Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4, dne 25.8.2022 od 9:00
hod. do 15:00 hod., po předchozí telefonické domluvě se zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 725
804 048. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 11.8.2022 v místě sídla Exekutorského úřadu Praha 4, Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4, a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – tel. 725 804 048.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Šátalská 469/1, Adresa, Praha-Libuš, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.