Automobil Renault Clio - Techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 26/22-53
Nejnižší podání 60.500 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 42
Počet podání 97

Nejvyšší podání

b025962a
160.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b025962a 160.500 Kč 18.8.2022 14:29:04.059363
e69c8b5b 160.000 Kč 18.8.2022 14:24:12.729431
b025962a 159.500 Kč 18.8.2022 14:19:14.140380
b3937bd3 159.000 Kč 18.8.2022 14:19:07.739685
b025962a 158.500 Kč 18.8.2022 14:16:53.667170
b3937bd3 158.000 Kč 18.8.2022 14:16:48.078886
b025962a 157.500 Kč 18.8.2022 14:15:05.261866
b3937bd3 157.000 Kč 18.8.2022 14:14:51.878332
b025962a 156.500 Kč 18.8.2022 14:12:35.534592
b3937bd3 156.000 Kč 18.8.2022 14:08:12.425110
b025962a 155.500 Kč 18.8.2022 14:06:20.378107
b3937bd3 155.000 Kč 18.8.2022 14:06:15.463437
b025962a 154.500 Kč 18.8.2022 14:04:30.002647
b3937bd3 154.000 Kč 18.8.2022 14:04:22.494742
b025962a 153.500 Kč 18.8.2022 14:02:39.122509
b3937bd3 153.000 Kč 18.8.2022 14:02:10.661395
b025962a 152.500 Kč 18.8.2022 14:00:22.887401
b3937bd3 152.000 Kč 18.8.2022 13:59:50.122375
b025962a 151.500 Kč 18.8.2022 13:56:58.350150
b3937bd3 151.000 Kč 18.8.2022 13:56:16.372664
b025962a 150.500 Kč 18.8.2022 13:55:44.256693
51d5e199 150.000 Kč 18.8.2022 13:53:51.902236
b025962a 145.000 Kč 18.8.2022 13:53:31.723005
6b078d14 144.500 Kč 18.8.2022 13:53:24.484326
b025962a 144.000 Kč 18.8.2022 13:50:33.454115
b3937bd3 143.500 Kč 18.8.2022 13:48:34.509943
6b078d14 143.000 Kč 18.8.2022 13:48:25.153065
fc4245d9 142.500 Kč 18.8.2022 13:47:36.051369
6b078d14 142.000 Kč 18.8.2022 13:43:35.163207
b025962a 141.500 Kč 18.8.2022 13:42:31.730975
6b078d14 141.000 Kč 18.8.2022 13:42:19.477279
b3937bd3 140.500 Kč 18.8.2022 13:42:07.688681
51d5e199 140.000 Kč 18.8.2022 13:41:23.863239
b025962a 136.000 Kč 18.8.2022 13:40:48.314061
6b078d14 135.500 Kč 18.8.2022 13:40:35.536297
b025962a 135.000 Kč 18.8.2022 13:38:55.939396
6b078d14 134.500 Kč 18.8.2022 13:38:50.885510
eadec0e1 134.000 Kč 18.8.2022 13:37:56.412203
6b078d14 133.500 Kč 18.8.2022 13:37:33.407465
b3937bd3 133.000 Kč 18.8.2022 13:36:57.356019
6b078d14 132.500 Kč 18.8.2022 13:35:14.893824
b3937bd3 132.000 Kč 18.8.2022 13:33:53.881495
6b078d14 131.500 Kč 18.8.2022 13:33:05.455724
fc4245d9 131.000 Kč 18.8.2022 13:32:26.318053
51d5e199 130.500 Kč 18.8.2022 13:31:18.014668
6b078d14 130.000 Kč 18.8.2022 13:31:05.432909
51d5e199 129.500 Kč 18.8.2022 13:30:07.046612
b3937bd3 129.000 Kč 18.8.2022 13:29:58.008788
51d5e199 128.500 Kč 18.8.2022 13:29:49.629106
eadec0e1 116.500 Kč 18.8.2022 13:29:28.019713
56d0b23d 116.000 Kč 18.8.2022 13:29:21.412370
fc4245d9 113.000 Kč 18.8.2022 13:29:13.223705
eadec0e1 112.500 Kč 18.8.2022 13:28:59.321600
411f9383 112.000 Kč 18.8.2022 13:28:50.108775
6b078d14 111.500 Kč 18.8.2022 13:28:42.157611
1812493e 111.000 Kč 18.8.2022 13:28:33.975859
eadec0e1 110.500 Kč 18.8.2022 13:28:24.653310
56d0b23d 110.000 Kč 18.8.2022 13:28:19.227282
1812493e 109.500 Kč 18.8.2022 13:28:07.757719
fc4245d9 109.000 Kč 18.8.2022 13:27:56.253270
eadec0e1 108.500 Kč 18.8.2022 13:27:36.324068
56d0b23d 108.000 Kč 18.8.2022 13:27:27.247807
1812493e 103.000 Kč 18.8.2022 13:27:08.177458
fc4245d9 102.500 Kč 18.8.2022 13:26:54.258426
1812493e 101.000 Kč 18.8.2022 13:26:33.536960
eadec0e1 100.500 Kč 18.8.2022 13:25:53.447795
1812493e 100.000 Kč 18.8.2022 13:25:32.717558
fc4245d9 99.500 Kč 18.8.2022 13:25:14.910477
6b078d14 99.000 Kč 18.8.2022 13:25:09.769407
fc4245d9 98.500 Kč 18.8.2022 13:24:41.651750
56d0b23d 98.000 Kč 18.8.2022 13:24:22.475425
fc4245d9 94.000 Kč 18.8.2022 13:24:17.304714
6b078d14 93.500 Kč 18.8.2022 13:24:04.540478
b3937bd3 93.000 Kč 18.8.2022 13:23:56.747093
fc4245d9 92.500 Kč 18.8.2022 13:23:44.032466
56d0b23d 92.000 Kč 18.8.2022 13:23:14.992099
fc4245d9 87.000 Kč 18.8.2022 13:22:33.903601
56d0b23d 86.500 Kč 18.8.2022 13:22:29.408011
fc4245d9 81.500 Kč 18.8.2022 13:22:16.308916
6b078d14 81.000 Kč 18.8.2022 13:22:01.820207
56d0b23d 80.500 Kč 18.8.2022 13:21:33.517685
fc4245d9 75.500 Kč 18.8.2022 13:20:53.872943
6b078d14 75.000 Kč 18.8.2022 13:19:52.767133
56d0b23d 74.000 Kč 18.8.2022 13:19:40.646099
411f9383 73.500 Kč 18.8.2022 13:18:43.344213
6b078d14 73.000 Kč 18.8.2022 13:17:33.484260
b025962a 72.500 Kč 18.8.2022 13:15:10.088170
6b078d14 72.000 Kč 18.8.2022 13:10:59.316900
fc4245d9 70.500 Kč 18.8.2022 13:10:21.854236
56d0b23d 70.000 Kč 18.8.2022 13:09:50.810098
fccaa34e 65.000 Kč 18.8.2022 13:08:44.412082
fc4245d9 64.500 Kč 18.8.2022 13:08:02.439234
55a33d69 64.000 Kč 18.8.2022 13:06:42.863460
fc4245d9 63.500 Kč 18.8.2022 13:06:27.492360
6b078d14 63.000 Kč 18.8.2022 13:01:47.210224
fc4245d9 61.000 Kč 18.8.2022 13:00:50.275005
fc4245d9 60.500 Kč 18.8.2022 13:00:11.146052

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 26/22-53
Začátek dražby18.08.2022 13:00
Konec dražby18.08.2022 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 720 977 569,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání60.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)150.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4356373359/0800 vedený
u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 2200026053, a s
uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se
považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to na
adrese Staré náměstí 225/27a, 619 00 Brno - Přízřenice, dne 25.8.2022, a to po předchozí telefonické
domluvě se zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 722 987 952. Při převzetí vydražených movitých
věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.

Nejnižší podání je včetně 21 % DPH.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 11.8.2022 na adrese Staré náměstí 225/27a, 619 00 Brno - Přízřenice, a to v době od 13:00 do 13:30 hodin, a to po předchozí registraci na emailové adrese: urad@eupraha.cz. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – tel. 722 987 952.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Vsetín, Mostecká 303, Vsetín, přihlásil dne 20.7.2022 pohledávku ve výši 978.977,- Kč.Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Staré náměstí 225/27a, Adresa, Brno - Přízřenice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.