Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 847/1000 orné půdy a ostatní plochy, k.ú. Husinec, okr. Prachatice

Do začátku dražby zbývá: 7 dnů 1 hodina 39 minut 44 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 7187/16-105
Nejnižší podání 82.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihočeský kraj
OkresPrachatice
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 7187/16-105
Začátek dražby23.08.2022 10:00
Konec dražby23.08.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání82.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)123.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0718716
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Nařízena je dražba ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 847/1000 na pozemcích parc. č. 949/15 (orná půda) a parc. č. 1015/1 (ostatní plocha) v kat. území Husinec, obec Husinec, okres Prachatice, zapsáno na LV 247. pozemky se nacházejí cca 750 m severovýchodně od okraje zastavěné části města Husinec. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. Na LV 247 je zapsána parc. č. 949/15 o výměře 5635 m2 a parc. č. 1015/1 o výměře 864 m2. Dražený podíl představuje toliko id. 847/1000.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Husinec, Město, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.