Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 847/1000 orné půdy a ostatní plochy, k.ú. Husinec, okr. Prachatice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 7187/16-105
Nejnižší podání 82.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 6
Počet podání 41

Nejvyšší podání

b3bc5d10
162.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b3bc5d10 162.000 Kč 23.8.2022 10:31:51.956258
4214c484 160.000 Kč 23.8.2022 10:31:21.100895
b3bc5d10 158.000 Kč 23.8.2022 10:31:13.628204
4214c484 156.000 Kč 23.8.2022 10:30:32.878933
b3bc5d10 154.000 Kč 23.8.2022 10:30:26.436211
4214c484 152.000 Kč 23.8.2022 10:29:59.999052
b3bc5d10 150.000 Kč 23.8.2022 10:29:54.668382
4214c484 148.000 Kč 23.8.2022 10:29:39.828465
b3bc5d10 146.000 Kč 23.8.2022 10:29:31.598177
4214c484 144.000 Kč 23.8.2022 10:29:13.619786
b3bc5d10 142.000 Kč 23.8.2022 10:29:05.697638
4214c484 140.000 Kč 23.8.2022 10:28:46.613306
b3bc5d10 138.000 Kč 23.8.2022 10:28:00.318209
2b4171d3 136.000 Kč 23.8.2022 10:27:22.511059
b3bc5d10 134.000 Kč 23.8.2022 10:27:10.276472
4214c484 132.000 Kč 23.8.2022 10:26:47.123378
2b4171d3 130.000 Kč 23.8.2022 10:26:38.859659
b3bc5d10 128.000 Kč 23.8.2022 10:26:07.790454
2b4171d3 126.000 Kč 23.8.2022 10:25:52.131890
b3bc5d10 124.000 Kč 23.8.2022 10:25:34.907784
2b4171d3 122.000 Kč 23.8.2022 10:25:14.623257
b3bc5d10 120.000 Kč 23.8.2022 10:25:06.151923
2b4171d3 118.000 Kč 23.8.2022 10:24:52.620190
b3bc5d10 116.000 Kč 23.8.2022 10:24:33.707379
2b4171d3 114.000 Kč 23.8.2022 10:23:59.695637
b3bc5d10 112.000 Kč 23.8.2022 10:23:36.136464
2b4171d3 110.000 Kč 23.8.2022 10:22:23.436444
6a2aaae3 108.000 Kč 23.8.2022 10:21:47.026442
2b4171d3 106.000 Kč 23.8.2022 10:21:25.051169
6a2aaae3 104.000 Kč 23.8.2022 10:20:59.787955
2b4171d3 102.000 Kč 23.8.2022 10:20:02.252803
b3bc5d10 100.000 Kč 23.8.2022 10:13:09.212454
4214c484 98.000 Kč 23.8.2022 10:12:21.372410
b3bc5d10 96.000 Kč 23.8.2022 10:11:17.379389
4214c484 94.000 Kč 23.8.2022 10:09:55.875755
b3bc5d10 92.000 Kč 23.8.2022 10:05:44.192257
4214c484 90.000 Kč 23.8.2022 10:04:04.704341
b3bc5d10 88.000 Kč 23.8.2022 10:03:28.397786
4214c484 86.000 Kč 23.8.2022 10:02:23.177369
b3bc5d10 84.000 Kč 23.8.2022 10:00:45.023902
2b4171d3 82.000 Kč 23.8.2022 10:00:05.201803

KrajJihočeský kraj
OkresPrachatice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 7187/16-105
Začátek dražby23.08.2022 10:00
Konec dražby23.08.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání82.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)123.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0718716
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Nařízena je dražba ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 847/1000 na pozemcích parc. č. 949/15 (orná půda) a parc. č. 1015/1 (ostatní plocha) v kat. území Husinec, obec Husinec, okres Prachatice, zapsáno na LV 247. pozemky se nacházejí cca 750 m severovýchodně od okraje zastavěné části města Husinec. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. Na LV 247 je zapsána parc. č. 949/15 o výměře 5635 m2 a parc. č. 1015/1 o výměře 864 m2. Dražený podíl představuje toliko id. 847/1000.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Husinec, Město, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.