Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/12 pozemků, k.ú. Albrechtice nad Vltavou

Do začátku dražby zbývá: 7 dnů 1 hodina 28 minut 55 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 3358/13-163
Nejnižší podání 10.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihočeský kraj
OkresPísek
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 3358/13-163
Začátek dražby23.08.2022 10:00
Konec dražby23.08.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání10.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)15.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol335813
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

pozemky se nacházejí cca 1 km východně od okraje zastavěné části obce Albrechtice nad Vltavou. Jedná se o soubor zemědělských pozemků tvaru úzkých pásů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr o výměře 11 547 m2. Mezi pozemky vede zpevněná komunikace a nacházejí se v lánu. Pozemky jsou svažité k severní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1710/16.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Albrechtice nad Vltavou, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.