Dražba spol. podílu 1/8 souboru pozemků k.ú. Lhotka u Kroměříže

Do začátku dražby zbývá: 23 dnů 5 minut 20 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 177 EX 3821/13-295
Nejnižší podání 20.467 Kč
Minimální příhoz 500 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajZlínský kraj
OkresKroměříž
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby177 EX 3821/13-295
Začátek dražby08.09.2022 10:00
Konec dražby08.09.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Zlín, Jenerál, Marek, Mgr.
Krátká 4447, 760 01 Zlín

Kontaktní osoba

Mgr. Marek Jenerál
telefon: +420 577 001 640, mobil: 724 305 006
jeneral@euzl.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Úterý08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Středa08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Pátek08:00 - 11:0012:00 - 15:00

Nejnižší podání20.467 Kč
Výsledná cena (odhadní)30.700 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2108578452/2700
Variabilní symbol382113
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu spol. podílu 1/8 souboru pozemků. Pozemky jsou převážně zemědělské v různých částech katastrálního území. Evidované jako orná půda, ostatní plocha, ostatní komunikace a neplodná půda v katastrálním území Lhotka u Kroměříže, obec Kostelany, okres Kroměříž. Na některých pozemcích byly zjištěny trvalé porosty bez hospodářského významu. Shora uvedené nemovitosti budou draženy s příslušenstvím a součástmi (trvalé porosty bez hospodářského významu) jako jeden celek.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°13'14.22"N 17°22'29.54"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.