Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/15 rodinného domu, k.ú. Bělá pod Radbuzou

Do začátku dražby zbývá: 1 měsíc 4 dny 37 minut 14 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 1860/12-072
Nejnižší podání 50.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajPlzeňský kraj
OkresDomažlice
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 1860/12-072
Začátek dražby20.09.2022 10:00
Konec dražby20.09.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání50.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)75.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0186012
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o samostatný, přízemní rodinný dům s půdním prostorem. Budova je částečně podsklepena. V pravé části domu je stodola. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě, dům je částečně rekonstruován. V domě se drží vlhkost. Stáří domu je cca 110 let. Fasáda domu je nezteplená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z vlny ve špatném stavu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha je opatřena komínem. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře jsou dřevěné prosklené a dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Obklady v domě jsou keramické a dřevěné. Podlahy jsou pokryty PVC, keramickou dlažbou, prkny nebo koberci. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci z pozemku parc. č. 2959/2, pozemek je ve vlastnictví: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň. Dražený spoluvlastnický podíl představuje id. 1/15 nemovité věci.

 

Dispozice 1.NP (3+1): pokoj 12.18 m2, kuchyň 13.36 m2, chodba 8.26 m2, pokoj 16.61 m2, pokoj 13.39 m2, chodba 15.14 m2, koupelna 6.05 m2, schody 2.70 m2, kotelna 21.26 m2, stodola 138.98 m2. Koupelna je vybavena vanou. WC je suché.

 

Dispozice 2.NP (1+půda): pokoj 18.79 m2, půdní chodba 11.96 m2.

 

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, plynovodu. Přípojka kanalizace je na hranici pozemku. Na pozemku je dále septik a studna hluboká 6 m. Vytápění domu je na plyn a na tuhá paliva, pro každý způsob vytápění je k dispozici vlastní kotel. K ohřevu teplé vody slouží kotel. Přípojky nebylo možné ověřit.

 

Pozemek parc. č. 332/2 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 201 a tvoří s ním jeden funkční celek. V Katastru nemovitostí je veden jako zahrada a jeho výměra je 384 m2. Výměra stavebního pozemku je 976 m2, na pozemku je postaven rodinný dům č.p. 92 v ulici Dlouhá. Soubor pozemků je mírně svažitý, travnatý, udržovaný a oplocen kovovým oplocením. 


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Závady, které prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitou věc zatěžovala i nadále (§ 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.). Závady uvedené v předchozí větě byly zjištěny a jsou jimi: Věcné břemeno zřizování a provozování vedení zařízení distribuční soustavy, včetně umístění, oprávnění por ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV- Podmokly, IČ 24729035, povinnost k parc. č. 201 na základě smlouvy o zřízení věcného břemene s právními účinky ke dni 4.3.2011.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Dlouhá 92, Adresa, Bělá nad Radbuzou, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.