Dražba rodinného domu, k.ú. Prunéřov, okr. Chomutov

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 9779/21-055
Nejnižší podání 1.544.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajÚstecký kraj
OkresChomutov
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 9779/21-055
Začátek dražby13.09.2022 10:00
Konec dražby13.09.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání1.544.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.316.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota600.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0977921
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, patrový dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy valbová s krytinou z vlny. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a bleskosvod. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Fasáda budovy není zateplená. V domě je garáž. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

 

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

 

Na pozemku parc. č. 571/1 se nachází stavba č.p. 58. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 2053 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 571/2, který je v Katastru nemovitostí vedený jako vodní plocha o celkové ploše 46 m2. Pozemek parc. č. 572, který je v Katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha o celkové ploše 548 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté, neudržované. Na pozemku se dále nachází zděná dílna. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 604/5.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

  • Od 09.09.2022 16:00 do

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Prunéřov 58, Adresa, Kadaň - Prunéřov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.