Dražba podílu id. 1/48 pozemku v obci Březno, okr. Mladá Boleslav

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139EX 20190/11-219
Nejnižší podání 5.340 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 17

Nejvyšší podání

1238f33b
13.340 Kč

Podání námitek

Každý z účastníků dražby a povinný má právo ve stanoveném čase podat k dražbě námitky proti udělení příklepu.

Uživatel Námitka / Reakce dražebníka
626ac41a

4.10.2022 14:24:58: Dobrý den , mohu vědět co znamená priorita číslo 1 u dražitele, děkuji Vl. Jonáš Zas Březno

4.10.2022 14:40:00: Dobrý den, tento dražitel v rámci přihlášení do dražby uplatnil své prioritní právo jakožto spoluvlastník dražené nemovité věci v souladu s ust. § 338 odst. 3 občanského soudního řádu a bylo mu tedy umožněno dorovnávat učiněné nejvyšší podání.


Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
1238f33b [priorita 1] 13.340 Kč 4.10.2022 14:16:37.476575
626ac41a 13.340 Kč 4.10.2022 14:16:27.459476
1238f33b [priorita 1] 12.340 Kč 4.10.2022 14:11:40.610051
626ac41a 12.340 Kč 4.10.2022 14:11:03.725482
1238f33b [priorita 1] 11.340 Kč 4.10.2022 14:09:16.073350
626ac41a 11.340 Kč 4.10.2022 14:09:05.925207
1238f33b [priorita 1] 10.340 Kč 4.10.2022 14:06:04.410445
626ac41a 10.340 Kč 4.10.2022 14:04:21.166299
1238f33b [priorita 1] 9.340 Kč 4.10.2022 14:04:10.458035
626ac41a 9.340 Kč 4.10.2022 14:03:56.240765
1238f33b [priorita 1] 8.340 Kč 4.10.2022 14:01:18.121754
626ac41a 8.340 Kč 4.10.2022 14:00:25.395384
1238f33b [priorita 1] 7.340 Kč 4.10.2022 13:59:57.933948
626ac41a 7.340 Kč 4.10.2022 13:59:27.103987
1238f33b [priorita 1] 6.340 Kč 4.10.2022 13:55:54.058186
626ac41a 6.340 Kč 4.10.2022 13:52:47.237471
1238f33b [priorita 1] 5.340 Kč 4.10.2022 13:32:06.790357

KrajStředočeský kraj
OkresMladá Boleslav
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139EX 20190/11-219
Začátek dražby04.10.2022 13:30
Konec dražby04.10.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Waloszková
mobil: 725 927 656
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání5.340 Kč
Výsledná cena (odhadní)8.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota1.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol112019011
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/48 k pozemku p.č. 588/14 - orná půda, v k.ú. Březno u Mladé Boleslavi, obec Březno, okres Mladá Boleslav, který je situován v severovýchodní části katastrálního území. Pozemek je situovaný v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku ve vlastnictví Středočeského kraje. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Dle platného územního plánu obce Březno je pozemek vedený jako: „NZ – plochy zemědělské“.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Březno, Městys, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.