Rodinný dům v obci Opava - opakovaná dražba

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 27/2021
Nejnižší podání 3.210.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 3

Nejvyšší podání

08371852
3.220.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
08371852 3.220.000 Kč 12.10.2022 10:01:24.421778
08371852 3.215.000 Kč 12.10.2022 10:01:14.543055
08371852 3.210.000 Kč 12.10.2022 10:00:27.951986

KrajMoravskoslezský kraj
OkresOpava
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 27/2021
Začátek dražby12.10.2022 10:00
Konec dražby12.10.2022 10:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Jakub Sypták
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 15:00

Nejnižší podání3.210.000 Kč
Cena předmětu dražby4.280.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol272021
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

  • Pozemek parc. č. 1709 o výměře 179 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,

    Součástí je stavba: Předměstí, č.p. 87, rodinný dům

    Stavba stojí na pozemku parc. č.: 1709,        

  • Pozemek parc. č. 1710 o výměře 237 m2, vedený jako zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond,

     

 jsou tyto nemovité věci zapsány na listu vlastnictví č. 363, v katastrálním území Opava-Předměstí, v obci Opava, okres Opava, u Katastrálního úřadu pro  Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava.Rodinný dům č.p. 87 je řadový krajní objekt rodinného domu, nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. Je zděný, střecha je sedlová s krytinou z plechu a živičných šindelů, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je zateplená. Okna jsou plastová, vnitřní dveře jsou náplňové, podlahy jsou z dlažby, PVC a koberců. WC jsou splachovací, koupelny se sprchovými kouty, umyvadla. Vytápění je ústřední, plynový kotel, teplá voda je z kotle a zásobníků. Schody jsou ocelové s povrchem. Dispozičně jde o byt 5+kk. K datu ocenění je objekt využíván jako pánský klub. Stáří objektu odhaduji na nejméně 90 roků. V roce 2008 byla provedena rekonstrukce. Celkový stav je průměrný, celkové vybavení také. Objekt je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn. U objektu se dále nachází přístřešek posezení na zahradě.

 Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 4.10.2022 v 11:00 hodin
2. termín dne 6.10.2022 v 16:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 87 (Rybářská 87/34, 746 01 Opava - Předměstí), stavba stojí na pozemku parc. č. 1709, jak jsou tyto nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 363, v katastrálním území Opava-Předměstí, v obci Opava, okres Opava.
Informace: úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Rybářská 87/34, Adresa, Opava - Předměstí, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.