Dražba podíl o velikosti 1/4, rodinný dům

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 180 DD 35/22-5
Nejnižší podání 315.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajPardubický kraj
OkresSvitavy
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby180 DD 35/22-5
Začátek dražby26.09.2022 11:00
Konec dražby26.09.2022 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 6, Mgr. Zuzana Grosamová
Evropská 2588/33A, 160 00 Praha 6

Kontaktní osoba

Petr Šimeček
mobil: 606 710 393
petr.simecek@exekutorsky-urad.cz


Nejnižší podání315.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)315.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4602590237/0100
Variabilní symbol20590166
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4 na rodinném domě č.p. 3, který je součástí pozemku p.č. St. 39 a na pozemku p.č. 13/2. Nemovitosti se nachází v obci Rozhraní na trase I/43 mezi Brnem a Svitavami asi 18 km jižně od Svitav a 6 km severně od Letovic, a to po pravé straně hlavní silnice v místní části Hřib asi 2 km jižně od centra obce. V místě rodinného domu je možnost napojení pouze na rozvod NN a veřejný vodovod.jedná se o přízemní, nepodsklepený objekt se sedlovou střechou a volným půdním prostorem ve velmi špatném stavebně technickém stavu k asanaci nebo kompletní a finančně náročné rekonstrukci včetně prvků dlouhodobě životnosti. Původní objekt postavený pravděpodobně po I. světové válce, neudržovaný. Příslušenství není předmětem dražby.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Rozhraní 3, Adresa, Rozhraní, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.