Dražba RD v obci Předotice okres Písek

Do začátku dražby zbývá: 1 den 19 hodin 14 minut 16 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 177 EX 219/22-87
Nejnižší podání 673.333 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihočeský kraj
OkresPísek
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby177 EX 219/22-87
Začátek dražby08.12.2022 10:00
Konec dražby08.12.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Zlín, Jenerál, Marek, Mgr.
Krátká 4447, 760 01 Zlín

Kontaktní osoba

Mgr. Marek Jenerál
telefon: +420 577 001 640, mobil: 724 305 006
jeneral@euzl.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Úterý08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Středa08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Pátek08:00 - 11:0012:00 - 15:00

Nejnižší podání673.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.010.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota70.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2108578452/2700
Variabilní symbol21922
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu RD, která je dlouhodobě užívaná jako rekreační chalupa. Stavba starší sta let obsahuje v původní části vstupní chodbu s vchodem do sklepa, světnici, koupelnu vybavenou vanou a umyvadlem a ložničku, později byl zbudován průchod do hospodářské časti, kde mimo prostorné místnosti s krbem a dalším vstupem na zahradu je vestavěná chodba, ze které vedou dveře na WC a do nové koupelny, kde je ke dni ocenění umístěno umyvadlo a pračka, lze zde osadit vanu nebo sprchový box. Příslušenství nemovitosti, kterého se exekuce týká: oplocení zahrady s vrátky, zděná kůlna, studna a stodola. Celkový technický stav posuzované stavby je dobrý. Objekt lze jako rekreační chalupu užívat ihned, započaté stavební úpravy po dokončení umožní objekt užívat i trvalému bydlení.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena a nájemní práva, která prodejem nemovitosti v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) osř): Věcné břemeno zřizování a provozování venkovního vedení NN v rozsahu dle geometrického plánu č. 108- 20/2012, oprávnění pro EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 28085400, povinnost k Parcela: St. 15, podle Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 19.12.2012, právní účinky vkladu práva ke dni 27.12.2012.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°22'11.96"N 14°1'3.66"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.