Automobil Dacia Sandero 1.5DCI - Velký TP a techn.údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 15/22-49
Nejnižší podání 25.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 48
Počet podání 35

Nejvyšší podání

88700344
52.400 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
88700344 52.400 Kč 29.11.2022 10:49:17.338238
c019cb6b 52.200 Kč 29.11.2022 10:48:32.839455
88700344 52.000 Kč 29.11.2022 10:43:49.056812
c019cb6b 50.200 Kč 29.11.2022 10:42:54.438700
88700344 50.000 Kč 29.11.2022 10:39:05.706561
c019cb6b 48.200 Kč 29.11.2022 10:38:42.815464
9c52d859 48.000 Kč 29.11.2022 10:35:30.439887
88700344 47.000 Kč 29.11.2022 10:33:06.942280
c019cb6b 45.200 Kč 29.11.2022 10:32:22.796091
88700344 45.000 Kč 29.11.2022 10:29:48.011542
9c52d859 43.000 Kč 29.11.2022 10:28:52.822190
88700344 42.000 Kč 29.11.2022 10:28:04.047690
c019cb6b 40.200 Kč 29.11.2022 10:27:43.168207
88700344 40.000 Kč 29.11.2022 10:26:29.957010
9c52d859 38.200 Kč 29.11.2022 10:25:54.542241
c019cb6b 37.200 Kč 29.11.2022 10:25:12.104404
88700344 37.000 Kč 29.11.2022 10:24:35.060067
44e39735 35.000 Kč 29.11.2022 10:24:06.680018
88700344 34.000 Kč 29.11.2022 10:23:48.243523
c9b0a900 32.400 Kč 29.11.2022 10:23:34.810623
9c52d859 32.200 Kč 29.11.2022 10:23:26.966472
4a51af2a 31.200 Kč 29.11.2022 10:23:19.565777
802e0921 30.888 Kč 29.11.2022 10:22:56.046096
88700344 30.666 Kč 29.11.2022 10:22:18.750591
802e0921 30.444 Kč 29.11.2022 10:21:58.011937
9c52d859 29.300 Kč 29.11.2022 10:21:16.624250
44e39735 28.300 Kč 29.11.2022 10:19:51.030803
9c5d3feb 27.300 Kč 29.11.2022 10:16:42.915148
88700344 27.100 Kč 29.11.2022 10:12:41.974503
802e0921 26.888 Kč 29.11.2022 10:11:56.353234
9c5d3feb 26.488 Kč 29.11.2022 10:07:15.975262
37f85c14 26.288 Kč 29.11.2022 10:04:31.407065
c7fa1607 26.088 Kč 29.11.2022 10:01:22.007739
802e0921 25.888 Kč 29.11.2022 10:00:56.365350
37f85c14 25.000 Kč 29.11.2022 10:00:32.591160

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 15/22-49
Začátek dražby29.11.2022 10:00
Konec dražby29.11.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání25.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)75.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1522049, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 15.12.2022 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou movitou věc bude dne 24.11.2022 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.