Automobil Škoda 120L - Velký TP a techn.údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 15/22-50
Nejnižší podání 10.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 95
Počet podání 76

Nejvyšší podání

bd728092
34.950 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
bd728092 34.950 Kč 29.11.2022 10:49:35.721867
63fcdcca 34.750 Kč 29.11.2022 10:47:58.438130
bd728092 34.700 Kč 29.11.2022 10:47:09.281762
63fcdcca 34.500 Kč 29.11.2022 10:46:35.198628
bd728092 34.450 Kč 29.11.2022 10:42:28.924191
63fcdcca 34.250 Kč 29.11.2022 10:41:53.959441
bd728092 34.200 Kč 29.11.2022 10:37:58.679629
63fcdcca 34.000 Kč 29.11.2022 10:36:37.682936
bd728092 33.950 Kč 29.11.2022 10:36:15.174087
2bcbde0d 33.750 Kč 29.11.2022 10:35:51.264904
bd728092 33.700 Kč 29.11.2022 10:35:22.753843
9cf1120f 33.500 Kč 29.11.2022 10:35:01.080464
bd728092 33.300 Kč 29.11.2022 10:30:03.874064
2bb847ea 33.100 Kč 29.11.2022 10:29:18.334476
2bcbde0d 33.050 Kč 29.11.2022 10:29:04.670687
63fcdcca 33.000 Kč 29.11.2022 10:28:41.110176
3e7a0f42 32.800 Kč 29.11.2022 10:28:20.887610
63fcdcca 32.750 Kč 29.11.2022 10:28:09.416197
2bcbde0d 32.700 Kč 29.11.2022 10:28:02.021684
bd728092 32.650 Kč 29.11.2022 10:27:48.941611
63fcdcca 32.450 Kč 29.11.2022 10:27:38.636184
3e7a0f42 32.400 Kč 29.11.2022 10:26:26.845756
63fcdcca 32.350 Kč 29.11.2022 10:26:15.766934
bd728092 32.300 Kč 29.11.2022 10:25:08.581998
3e7a0f42 32.100 Kč 29.11.2022 10:24:39.218935
63fcdcca 32.050 Kč 29.11.2022 10:24:19.637758
3e7a0f42 32.000 Kč 29.11.2022 10:21:50.349146
bd728092 31.500 Kč 29.11.2022 10:19:28.752758
3e7a0f42 30.500 Kč 29.11.2022 10:19:03.327486
836ed182 30.000 Kč 29.11.2022 10:18:39.505191
d0f8ac21 29.200 Kč 29.11.2022 10:18:30.262332
9cf1120f 29.150 Kč 29.11.2022 10:18:26.653257
836ed182 28.150 Kč 29.11.2022 10:18:03.744252
8b8e1a44 24.150 Kč 29.11.2022 10:17:04.098892
320ae6f6 24.100 Kč 29.11.2022 10:16:53.604170
8b8e1a44 24.050 Kč 29.11.2022 10:16:39.502039
ba192312 24.000 Kč 29.11.2022 10:16:28.309398
8b8e1a44 23.950 Kč 29.11.2022 10:16:20.813782
2bcbde0d 23.900 Kč 29.11.2022 10:16:09.791936
8b8e1a44 23.850 Kč 29.11.2022 10:15:42.356032
836ed182 23.800 Kč 29.11.2022 10:14:51.597446
cd678bba 22.800 Kč 29.11.2022 10:14:45.616201
d0f8ac21 22.750 Kč 29.11.2022 10:14:38.790145
8b8e1a44 21.750 Kč 29.11.2022 10:14:35.735373
836ed182 21.700 Kč 29.11.2022 10:14:20.436769
cd678bba 21.200 Kč 29.11.2022 10:14:14.404133
84b3508e 21.000 Kč 29.11.2022 10:13:44.676845
8b8e1a44 20.500 Kč 29.11.2022 10:13:02.542191
cd678bba 20.450 Kč 29.11.2022 10:12:49.769898
c4ee6ae1 20.400 Kč 29.11.2022 10:12:27.641705
cd678bba 20.200 Kč 29.11.2022 10:12:16.659263
ec90b081 20.150 Kč 29.11.2022 10:11:58.705760
836ed182 20.050 Kč 29.11.2022 10:11:40.957998
8b8e1a44 19.800 Kč 29.11.2022 10:11:32.507918
cd678bba 19.750 Kč 29.11.2022 10:11:05.716391
8b8e1a44 19.700 Kč 29.11.2022 10:10:05.866238
9cf1120f 19.650 Kč 29.11.2022 10:09:49.240457
8b8e1a44 18.650 Kč 29.11.2022 10:09:13.242875
9cf1120f 18.600 Kč 29.11.2022 10:08:52.270967
5ed1c44e 17.600 Kč 29.11.2022 10:08:39.920820
9cf1120f 17.550 Kč 29.11.2022 10:07:52.755098
c4ee6ae1 16.550 Kč 29.11.2022 10:07:48.143382
9cf1120f 16.050 Kč 29.11.2022 10:07:41.032882
7e780620 15.750 Kč 29.11.2022 10:07:34.200410
fce83100 15.700 Kč 29.11.2022 10:07:23.965002
9cf1120f 15.650 Kč 29.11.2022 10:06:45.058070
5ed1c44e 14.650 Kč 29.11.2022 10:06:15.528651
320ae6f6 14.600 Kč 29.11.2022 10:05:17.580861
9cf1120f 14.550 Kč 29.11.2022 10:04:48.865862
bd728092 10.550 Kč 29.11.2022 10:04:29.302070
d0f8ac21 10.350 Kč 29.11.2022 10:04:16.162160
84953369 10.300 Kč 29.11.2022 10:03:08.594056
320ae6f6 10.200 Kč 29.11.2022 10:02:36.611689
8b8e1a44 10.150 Kč 29.11.2022 10:02:30.882970
84953369 10.100 Kč 29.11.2022 10:00:50.298972
ba192312 10.000 Kč 29.11.2022 10:00:27.907299

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 15/22-50
Začátek dražby29.11.2022 10:00
Konec dražby29.11.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání10.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)30.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1522050, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 15.12.2022 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou movitou věc bude dne 24.11.2022 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.