Přívěsný vozík NIEWIADOW - Velký TP a techn.údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 15/22-51
Nejnižší podání 1.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 133
Počet podání 43

Nejvyšší podání

f3cc0b9d
10.050 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f3cc0b9d 10.050 Kč 29.11.2022 10:25:08.276817
bf8d0f1e 10.000 Kč 29.11.2022 10:15:24.526402
f49864ab 8.000 Kč 29.11.2022 10:14:53.237960
7556184f 7.850 Kč 29.11.2022 10:13:19.735675
f3cc0b9d 7.800 Kč 29.11.2022 10:12:02.252095
e22794d4 7.750 Kč 29.11.2022 10:11:30.225811
f3cc0b9d 7.600 Kč 29.11.2022 10:10:43.571877
2c13e780 7.550 Kč 29.11.2022 10:10:22.261672
21d9bf72 7.500 Kč 29.11.2022 10:09:15.523779
2c13e780 7.400 Kč 29.11.2022 10:09:04.226632
7556184f 7.350 Kč 29.11.2022 10:08:44.828777
2c13e780 7.300 Kč 29.11.2022 10:07:53.753179
f2bafd5a 7.200 Kč 29.11.2022 10:06:54.501156
2c13e780 7.100 Kč 29.11.2022 10:06:35.939477
21d9bf72 7.000 Kč 29.11.2022 10:06:10.690815
f2bafd5a 6.600 Kč 29.11.2022 10:06:03.024475
2c13e780 6.500 Kč 29.11.2022 10:05:35.074494
060ecb9d 6.300 Kč 29.11.2022 10:05:23.932480
2c13e780 6.200 Kč 29.11.2022 10:04:47.464341
7556184f 5.900 Kč 29.11.2022 10:04:34.356738
2c13e780 5.800 Kč 29.11.2022 10:04:25.723784
ae7288d1 5.500 Kč 29.11.2022 10:04:14.777946
2c13e780 5.300 Kč 29.11.2022 10:03:16.984368
ae7288d1 5.000 Kč 29.11.2022 10:03:07.048381
2c13e780 4.900 Kč 29.11.2022 10:02:50.354437
21d9bf72 4.600 Kč 29.11.2022 10:02:47.100486
ae7288d1 3.100 Kč 29.11.2022 10:02:39.916757
2c13e780 2.900 Kč 29.11.2022 10:02:24.733733
ae7288d1 2.600 Kč 29.11.2022 10:02:15.720480
2c13e780 2.550 Kč 29.11.2022 10:01:58.903855
8424de14 2.350 Kč 29.11.2022 10:01:54.781226
21d9bf72 2.300 Kč 29.11.2022 10:01:48.844274
80323bd8 2.250 Kč 29.11.2022 10:01:44.087479
83399d8e 2.050 Kč 29.11.2022 10:01:36.411621
2c13e780 2.000 Kč 29.11.2022 10:01:20.144266
21d9bf72 1.500 Kč 29.11.2022 10:01:15.271910
ae7288d1 1.450 Kč 29.11.2022 10:01:08.548084
ca64ca4e 1.400 Kč 29.11.2022 10:00:57.769614
ae7288d1 1.350 Kč 29.11.2022 10:00:51.324129
5c2c4ed7 1.300 Kč 29.11.2022 10:00:41.591210
2c13e780 1.250 Kč 29.11.2022 10:00:31.783870
99216a30 1.050 Kč 29.11.2022 10:00:21.489439
5627d1f7 1.000 Kč 29.11.2022 10:00:07.321518

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 15/22-51
Začátek dražby29.11.2022 10:00
Konec dražby29.11.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1522051, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 15.12.2022 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou movitou věc bude dne 24.11.2022 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.