Dražba RD v obci Lhota pod Radčem okres Rokycany

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 176 DD 00020/22-003
Nejnižší podání 2.666.666 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 0

KrajPlzeňský kraj
OkresRokycany
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby176 DD 00020/22-003
Začátek dražby07.12.2022 11:00
Konec dražby07.12.2022 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, JUDr. Josef Lavička
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Vladimíra Pekárová
telefon: 354 415 211, mobil: 739001389
vladimira.pekarova@execheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 17:00
Středa08:00 - 17:00

Nejnižší podání2.666.666 Kč
Výsledná cena (odhadní)4.000.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota400.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010345/5500
Variabilní symbol5002022
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu rodinného domu č.p. 116 v obci Lhota pod Radčem. Dům je volně stojící, zděný s podsklepením, má jedno nadzemní podlaží a půdu nebo podkroví. Na jižní stranu domu navazuje vedlejší stavba s pultovou střechou (stodola/sklady/chlévy). Nezastavěná část pozemku s RD tvoří dvůr, na který jižním směrem navazují. Mezi domem a komunikací je pozemek zahrady. Přístup k nemovitosti je z obecní komunikace. Dům je užíván k bydlení. RD je napojen na IS (elektro, kanalizace, voda a cetin) na pozemku se nachází vlastní studna. Lhota pod Radčem je obec ve východní části okresu Rokycany, Plzeňský kraj. Žije zde cca 313 obyvatel. Nachází se pod masivem Radče (součást Křivoklátské vrchoviny), konkrétně pod kopcem Čihátko (654 m). Obec je vzdálena 13 Km severovýchodně od Rokycan a 6 Km jihozápadně od Zbirohu. Obec je pro určitý podíl staveb lidové architektury zařazena mezi vesnické památkové zóny. V obci je částečná občanská vybavenost – obecní úřad, hostinec, knihovna, kostel, hřiště. Hromadnou osobní dopravu zajišťují autobusové linky Zbiroh – Rokycany – Plzeň a Zbiroh– Rokycany. Rodinný dům s pozemky se nachází na SV okraji obce, na jižní straně hlavní průjezdní silnice, v zástavbě starších rodinných domů.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcné břemeno, průchodu, průjezdu a cesty vozové.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°49'46.17"N 13°42'52.98"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.