Byt 3+1 v Chodově, okr. Sokolov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 3649/22-MB
Nejnižší podání 1.076.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 12

Nejvyšší podání

f950ba03
1.186.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f950ba03 1.186.667 Kč 26.1.2023 11:48:10.762860
c502bbbf 1.176.667 Kč 26.1.2023 11:43:42.735746
f950ba03 1.166.667 Kč 26.1.2023 11:38:49.086906
c502bbbf 1.156.667 Kč 26.1.2023 11:33:54.342834
f950ba03 1.146.667 Kč 26.1.2023 11:29:00.156653
c502bbbf 1.136.667 Kč 26.1.2023 11:24:02.327741
f950ba03 1.126.667 Kč 26.1.2023 11:19:07.093500
c502bbbf 1.116.667 Kč 26.1.2023 11:14:11.013744
f950ba03 1.106.667 Kč 26.1.2023 11:09:16.669417
c502bbbf 1.096.667 Kč 26.1.2023 11:04:28.763806
f950ba03 1.086.667 Kč 26.1.2023 10:59:47.881960
c502bbbf 1.076.667 Kč 26.1.2023 10:55:26.316720

KrajKarlovarský kraj
OkresSokolov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 3649/22-MB
Začátek dražby26.01.2023 10:30
Konec dražby26.01.2023 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání1.076.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.615.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol364922
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o ocenění dražbu - jednotky č. 764/1 v budově č.p. 763, 764, příslušející k části obce Chodov, na pozemku p.č. 2002, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 676/15808, vše zapsané na listu vlastnictví č. 3808 a listu vlastnictví č. 2397, vše v k.ú. Dolní Chodov, obec Chodov, okres Sokolov, která se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s šesti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem.

Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici náměstí 9. května. Bytový dům jenapojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1983 a dále přes pozemek p.č. 2000, které jsou ve vlastnictví Města Chodov. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 40-ti lety. V roce 2012 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, byla provedena rekonstrukce stoupaček a výměna původních oken za nová včetně parapetů. V roce 2016 byl pořízen nový výtah.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, jenž bude zveřejněno na úřední desce soudního exekutora po konání 1. kola dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

náměstí 9. května 764, Adresa, Chodov, okres Sokolov, Karlovarský kraj, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.