Dražba podílu id. 1/24 RD v obci Josefov, okr. Sokolov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139EX 12370/11-256
Nejnižší podání 20.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4
Počet podání 21

Nejvyšší podání

fb49ec25
56.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
fb49ec25 56.000 Kč 26.1.2023 14:07:40.542646
72ce850d 55.000 Kč 26.1.2023 14:07:30.036173
fb49ec25 51.000 Kč 26.1.2023 14:07:16.736707
72ce850d 50.000 Kč 26.1.2023 14:07:05.985051
fb49ec25 48.000 Kč 26.1.2023 14:06:41.460795
72ce850d 47.000 Kč 26.1.2023 14:06:33.455854
fb49ec25 46.000 Kč 26.1.2023 14:02:46.719421
72ce850d 45.000 Kč 26.1.2023 14:02:04.813643
fb49ec25 41.000 Kč 26.1.2023 14:01:50.771440
72ce850d 40.000 Kč 26.1.2023 14:01:12.553385
fb49ec25 34.000 Kč 26.1.2023 13:59:38.325092
628f5026 33.000 Kč 26.1.2023 13:59:30.429284
fb49ec25 32.000 Kč 26.1.2023 13:59:06.360594
628f5026 31.000 Kč 26.1.2023 13:59:02.795061
72ce850d 30.000 Kč 26.1.2023 13:58:54.603338
fb49ec25 25.000 Kč 26.1.2023 13:58:28.907428
628f5026 24.000 Kč 26.1.2023 13:58:10.347322
fb49ec25 23.000 Kč 26.1.2023 13:53:17.032798
edb6ea64 22.000 Kč 26.1.2023 13:35:10.919575
628f5026 21.000 Kč 26.1.2023 13:32:33.702856
fb49ec25 20.000 Kč 26.1.2023 13:31:02.499611

KrajKarlovarský kraj
OkresSokolov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139EX 12370/11-256
Začátek dražby26.01.2023 13:30
Konec dražby26.01.2023 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Waloszková
mobil: 725 927 656
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání20.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)30.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol111237011
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o přízemní, částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami a vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Josefov, v řadové zástavbě jako samostatně stojící, na adrese: Josefov 35, 357 09 Josefov. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích ve vlastnictví Karlovarského kraje a Obce Josefov. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro a obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbaná, je zde předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Za rodinným domem vpravo je situována přízemní, zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA (poškozená část střešní konstrukce). Vedle této vlevo se nachází přízemní vedlejší stavba ze smíšeného zdiva a pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA (poškozená část střešní konstrukce). Příslušenství, je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - dřevěné latě na dřevěných a ocelových sloupcích, přípojky IS.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Josefov 35, Adresa, Josefov, Karlovarský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.