Rodinný dům v Olomouci, k.ú. Chomoutov

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 122 EX 525/19-99
Nejnižší podání 4.758.387 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajOlomoucký kraj
OkresOlomouc
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby122 EX 525/19-99
Začátek dražby26.01.2023 10:00
Konec dražby26.01.2023 11:00

Dražebník

Chaloupka, David, Mgr., Chaloupka, David, Mgr.
Jánská 25/1, 767 01 Kroměříž

Kontaktní osoba

Mgr. Miroslav Úlehla
telefon: +420 573 330 531, mobil: +420 774 440 239
pravnik@exekuce-kromeriz.net


Nejnižší podání4.758.387 Kč
Výsledná cena (odhadní)7.137.580 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka1833311369/0800
Variabilní symbol52519
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby dle skutečného stavu jsou pozemky parc. č. 180 s RD č. p.112, parc. č. 181, parc. č. 182, to vše ve středové části k. ú. Chomoutov na ul.Dalimilova. RD č.p.112 tvoří s příslušenstvím a pozemky jednotný funkční celek, příslušenství a pozemky zajišťují plnohodnotné užívání RD. RD je napojen na elektr. sítě NN, veř. vodovod, kanalizaci, plynovod, příjezd po zpev. komunikaci.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Prodejem nemovitých věcí v dražbě nezanikne věcné břemeno užívání podle Smlouvy o věcném břemeni ze dne 5.11.1998 ve prospěch osoby oprávněné z věcného břemene – Bohumila Fialy, bytem Dalimilova 112/12, Olomouc, PSČ 783 35. Obsahem tohoto věcného břemene je doživotní, bezplatné užívání bytu v 1.NP a sklepa v 1.PP v budově čp. 112 a dále spoluužívání dvora na pozemku p. č. 180 a zahrad na pozemcích p. č. 181 a 182.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Dalimilova 112/12, Adresa, Olomouc - Chomoutov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.