Dražba pozemku v obci Zákupy, okr. Česká Lípa

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139EX 03538/10-173
Nejnižší podání 25.340 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajLiberecký kraj
OkresČeská Lípa
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139EX 03538/10-173
Začátek dražby02.02.2023 13:30
Konec dražby02.02.2023 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Waloszková
mobil: 725 927 656
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání25.340 Kč
Výsledná cena (odhadní)38.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol110353810
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o pozemek p.č. 462 - ostatní plocha, v k.ú. Starý Šidlov, obec Zákupy, okres Česká Lípa, který je situován v západní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné zemědělské pozemky. Pozemek je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Zákupy, Město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.