Soubor nástrojů

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 1/23-85
Nejnižší podání 500 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 22
Počet podání 32

Nejvyšší podání

64cd8e35
3.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
64cd8e35 3.000 Kč 23.3.2023 10:12:39.207792
849b36f3 2.850 Kč 23.3.2023 10:10:35.733529
64cd8e35 2.650 Kč 23.3.2023 10:09:45.450618
849b36f3 2.600 Kč 23.3.2023 10:06:20.572253
64cd8e35 2.550 Kč 23.3.2023 10:05:53.942130
849b36f3 2.500 Kč 23.3.2023 10:04:16.023924
64cd8e35 2.100 Kč 23.3.2023 10:04:04.929137
849b36f3 2.050 Kč 23.3.2023 10:02:21.355006
64cd8e35 2.000 Kč 23.3.2023 10:01:43.266871
849b36f3 1.800 Kč 23.3.2023 9:59:25.529753
64cd8e35 1.750 Kč 23.3.2023 9:58:56.857499
849b36f3 1.700 Kč 23.3.2023 9:57:06.290976
64cd8e35 1.650 Kč 23.3.2023 9:56:55.481129
bd3ae1d3 1.600 Kč 23.3.2023 9:56:40.503454
849b36f3 1.550 Kč 23.3.2023 9:50:00.573863
64cd8e35 1.500 Kč 23.3.2023 9:49:54.658172
849b36f3 1.250 Kč 23.3.2023 9:49:14.169780
bc194e3d 1.200 Kč 23.3.2023 9:49:06.455670
51dc5f0a 1.150 Kč 23.3.2023 9:48:37.073628
849b36f3 1.100 Kč 23.3.2023 9:45:34.163300
51dc5f0a 1.050 Kč 23.3.2023 9:45:26.493512
849b36f3 1.000 Kč 23.3.2023 9:42:57.657700
51dc5f0a 950 Kč 23.3.2023 9:42:25.823916
849b36f3 900 Kč 23.3.2023 9:40:52.241845
64cd8e35 850 Kč 23.3.2023 9:40:30.433731
51dc5f0a 800 Kč 23.3.2023 9:38:22.172934
bd3ae1d3 750 Kč 23.3.2023 9:37:16.464466
51dc5f0a 700 Kč 23.3.2023 9:35:23.827876
bd3ae1d3 650 Kč 23.3.2023 9:34:06.586384
64cd8e35 600 Kč 23.3.2023 9:33:34.186594
51dc5f0a 550 Kč 23.3.2023 9:33:20.663286
bd3ae1d3 500 Kč 23.3.2023 9:32:10.738471

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 1/23-85
Začátek dražby23.03.2023 09:30
Konec dražby23.03.2023 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání500 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.500 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0123085, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 30.3.2023 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou movitou věc bude dne 16.3.2023 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.