Ruční nůžky na plech

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 1/23-87
Nejnižší podání 3.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 14
Počet podání 22

Nejvyšší podání

49064f55
7.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
49064f55 7.000 Kč 23.3.2023 10:30:01.630246
998cdc3b 6.550 Kč 23.3.2023 10:29:41.883762
49064f55 6.500 Kč 23.3.2023 10:29:22.199023
998cdc3b 6.450 Kč 23.3.2023 10:29:14.986032
49064f55 6.400 Kč 23.3.2023 10:28:51.056663
998cdc3b 6.350 Kč 23.3.2023 10:28:44.455062
49064f55 6.300 Kč 23.3.2023 10:27:48.398019
998cdc3b 6.250 Kč 23.3.2023 10:27:05.204161
49064f55 6.200 Kč 23.3.2023 10:26:05.770091
998cdc3b 6.150 Kč 23.3.2023 10:25:56.488713
49064f55 6.100 Kč 23.3.2023 10:25:36.836845
998cdc3b 6.050 Kč 23.3.2023 10:24:29.654108
49064f55 6.000 Kč 23.3.2023 10:21:56.969023
998cdc3b 5.150 Kč 23.3.2023 10:15:17.490646
49064f55 5.100 Kč 23.3.2023 10:14:10.884820
998cdc3b 5.050 Kč 23.3.2023 10:11:48.552259
49064f55 5.000 Kč 23.3.2023 10:08:10.346898
998cdc3b 4.050 Kč 23.3.2023 10:05:58.930105
49064f55 4.000 Kč 23.3.2023 10:05:07.054940
998cdc3b 3.100 Kč 23.3.2023 10:03:52.024481
49064f55 3.050 Kč 23.3.2023 10:03:35.744423
998cdc3b 3.000 Kč 23.3.2023 10:01:15.044901

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 1/23-87
Začátek dražby23.03.2023 10:00
Konec dražby23.03.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání3.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)9.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0123087, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 30.3.2023 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou movitou věc bude dne 16.3.2023 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.