VRTAČKA

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 1/23-90
Nejnižší podání 1.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 29
Počet podání 40

Nejvyšší podání

832e5114
9.100 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
832e5114 9.100 Kč 23.3.2023 10:54:51.718486
eca88c9b 9.000 Kč 23.3.2023 10:51:10.438352
832e5114 8.200 Kč 23.3.2023 10:50:54.889264
eca88c9b 8.000 Kč 23.3.2023 10:50:40.608434
832e5114 7.200 Kč 23.3.2023 10:50:24.084153
eca88c9b 7.000 Kč 23.3.2023 10:50:02.413730
832e5114 6.200 Kč 23.3.2023 10:49:50.659325
eca88c9b 6.150 Kč 23.3.2023 10:48:40.446631
832e5114 6.100 Kč 23.3.2023 10:47:32.384113
eca88c9b 6.000 Kč 23.3.2023 10:43:49.692622
39cd533b 5.450 Kč 23.3.2023 10:43:30.110187
eca88c9b 5.400 Kč 23.3.2023 10:40:35.953560
0cd1f096 5.155 Kč 23.3.2023 10:39:39.293112
eca88c9b 5.100 Kč 23.3.2023 10:35:14.574096
7d09c103 5.050 Kč 23.3.2023 10:35:06.212605
eca88c9b 5.000 Kč 23.3.2023 10:34:44.508703
7d09c103 4.650 Kč 23.3.2023 10:34:24.780586
eca88c9b 4.600 Kč 23.3.2023 10:34:02.566095
7d09c103 4.550 Kč 23.3.2023 10:33:58.052671
eca88c9b 4.500 Kč 23.3.2023 10:33:50.892092
7d09c103 4.450 Kč 23.3.2023 10:33:46.302342
eca88c9b 4.400 Kč 23.3.2023 10:33:39.326541
7d09c103 4.350 Kč 23.3.2023 10:33:27.118853
eca88c9b 4.300 Kč 23.3.2023 10:32:17.938623
7d09c103 4.250 Kč 23.3.2023 10:32:11.188456
eca88c9b 4.200 Kč 23.3.2023 10:29:37.734375
0cd1f096 4.150 Kč 23.3.2023 10:29:29.647283
eca88c9b 4.100 Kč 23.3.2023 10:23:53.568831
0cd1f096 4.050 Kč 23.3.2023 10:23:13.628889
eca88c9b 4.000 Kč 23.3.2023 10:22:11.013148
14dce57b 3.400 Kč 23.3.2023 10:18:11.828983
eca88c9b 3.350 Kč 23.3.2023 10:14:18.708569
02f535cf 3.300 Kč 23.3.2023 10:11:34.484246
eca88c9b 3.250 Kč 23.3.2023 10:09:55.031006
14dce57b 3.200 Kč 23.3.2023 10:08:14.419220
eca88c9b 3.100 Kč 23.3.2023 10:07:40.790722
14dce57b 1.650 Kč 23.3.2023 10:07:32.433722
dbe8e11b 1.550 Kč 23.3.2023 10:07:20.303711
eca88c9b 1.050 Kč 23.3.2023 10:03:41.889968
fdc9b9d1 1.000 Kč 23.3.2023 10:01:13.507727

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 1/23-90
Začátek dražby23.03.2023 10:00
Konec dražby23.03.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0123090, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 30.3.2023 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou movitou věc bude dne 16.3.2023 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.