Noční stolek 48x38x80cm, 2 ks

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 1/23-151
Nejnižší podání 1.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 19
Počet podání 41

Nejvyšší podání

bc3a2180
4.400 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
bc3a2180 4.400 Kč 4.4.2023 11:25:12.498854
2c6188be 4.350 Kč 4.4.2023 11:24:37.498907
bc3a2180 4.300 Kč 4.4.2023 11:19:44.010949
2c6188be 4.250 Kč 4.4.2023 11:19:05.172890
bc3a2180 4.200 Kč 4.4.2023 11:14:55.765088
2c6188be 4.150 Kč 4.4.2023 11:14:45.415006
bc3a2180 4.100 Kč 4.4.2023 11:11:32.659317
2c6188be 4.050 Kč 4.4.2023 11:08:38.347558
bc3a2180 4.000 Kč 4.4.2023 11:08:21.965612
2c6188be 3.950 Kč 4.4.2023 11:07:21.342881
bc3a2180 3.900 Kč 4.4.2023 11:07:07.836271
2c6188be 3.850 Kč 4.4.2023 11:06:55.253741
bc3a2180 3.800 Kč 4.4.2023 11:02:50.238193
2c6188be 3.750 Kč 4.4.2023 11:02:03.174590
bc3a2180 3.700 Kč 4.4.2023 11:00:22.643494
18c4eaa7 3.650 Kč 4.4.2023 10:59:55.452209
bc3a2180 3.600 Kč 4.4.2023 10:58:39.168905
18c4eaa7 3.500 Kč 4.4.2023 10:57:18.120986
bc3a2180 3.100 Kč 4.4.2023 10:57:10.779421
9ccfa856 3.050 Kč 4.4.2023 10:56:12.990076
bc3a2180 3.000 Kč 4.4.2023 10:56:04.714191
18c4eaa7 2.900 Kč 4.4.2023 10:55:58.943528
94a2063e 2.500 Kč 4.4.2023 10:55:38.556980
78308cd4 2.100 Kč 4.4.2023 10:55:29.764166
bc3a2180 2.000 Kč 4.4.2023 10:55:21.470846
2c6188be 1.950 Kč 4.4.2023 10:55:12.257601
94a2063e 1.900 Kč 4.4.2023 10:54:43.623804
78308cd4 1.850 Kč 4.4.2023 10:54:39.105253
94a2063e 1.800 Kč 4.4.2023 10:54:22.677852
78308cd4 1.750 Kč 4.4.2023 10:54:10.868586
9ccfa856 1.650 Kč 4.4.2023 10:52:34.507581
78308cd4 1.600 Kč 4.4.2023 10:52:09.527730
9ccfa856 1.400 Kč 4.4.2023 10:46:11.413560
18c4eaa7 1.350 Kč 4.4.2023 10:44:41.036987
9ccfa856 1.300 Kč 4.4.2023 10:43:52.557243
bc3a2180 1.250 Kč 4.4.2023 10:43:08.486162
e03e1060 1.200 Kč 4.4.2023 10:42:55.006824
9ccfa856 1.150 Kč 4.4.2023 10:41:35.911260
94a2063e 1.100 Kč 4.4.2023 10:39:53.697215
bc3a2180 1.050 Kč 4.4.2023 10:35:22.289314
94a2063e 1.000 Kč 4.4.2023 10:30:44.497042

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 1/23-151
Začátek dražby04.04.2023 10:30
Konec dražby04.04.2023 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0123151, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 13.4.2023 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou movitou věc bude dne 30.3.2023 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.