Dražba A) spol. podílu 1/4 lesní pozemek k.ú. Komňa B) spol. podíl 1/24 travní porost k.ú. Lopeník

Do začátku dražby zbývá: 15 dnů 9 hodin 27 minut 32 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 177 EX 739/21-101
Nejnižší podání 62.733 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajZlínský kraj
OkresUherské Hradiště
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby177 EX 739/21-101
Začátek dražby13.04.2023 10:00
Konec dražby13.04.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Zlín, Jenerál, Marek, Mgr.
Krátká 4447, 760 01 Zlín

Kontaktní osoba

Mgr. Marek Jenerál
telefon: +420 577 001 640, mobil: 724 305 006
jeneral@euzl.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Úterý08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Středa08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Pátek08:00 - 11:0012:00 - 15:00

Nejnižší podání62.733 Kč
Výsledná cena (odhadní)94.100 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota25.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2108578452/2700
Variabilní symbol73921
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu A) spol. podílu 1/4 lesní pozemek o výměře 6517m2 k.ú. Komňa. Pozemek leží na jihovýchodním okraji katastrálního území v nezastavěném území obce a je zcela pokryt lesním porostem. Stáří lesního porostu je vyšší než obmytí dřevin v místě určených lesní hospodářskou osnovou. Dle platného územního plánu obce leží parcela mimo zastavitelné území obce a je zařazena do ploch lesních.

B) spol. podíl 1/24 travní travní porost o výměře 3409m2 k.ú. Lopeník. Pozemek leží v blízkosti centra obce v nezastavitelném území obce. Pozemek je součástí rozsáhlé louky, je bez trvalých porostů a dalšího příslušenství. Dle platného územního plánu obce leží parcela mimo zastavitelné území obce a je zařazena do ploch zemědělských.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

48°58'26.43"N 17°50'12.79"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.