Automobil Peugeot 407 - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 5319/21-121
Nejnižší podání 18.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 11
Počet podání 21

Nejvyšší podání

0dd5e3ad
22.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0dd5e3ad 22.000 Kč 8.6.2023 13:34:49.715035
ef97ab02 21.800 Kč 8.6.2023 13:34:43.693808
0dd5e3ad 21.600 Kč 8.6.2023 13:34:38.728898
ef97ab02 21.400 Kč 8.6.2023 13:34:29.106952
0dd5e3ad 21.200 Kč 8.6.2023 13:32:41.714889
ef97ab02 21.000 Kč 8.6.2023 13:32:36.698098
0dd5e3ad 20.800 Kč 8.6.2023 13:32:32.101676
ef97ab02 20.600 Kč 8.6.2023 13:32:27.176733
0dd5e3ad 20.400 Kč 8.6.2023 13:32:20.353841
ef97ab02 20.200 Kč 8.6.2023 13:32:14.456458
0dd5e3ad 20.000 Kč 8.6.2023 13:31:30.355348
ef97ab02 19.800 Kč 8.6.2023 13:31:09.236345
0dd5e3ad 19.600 Kč 8.6.2023 13:31:04.610893
ef97ab02 19.400 Kč 8.6.2023 13:31:00.389846
0dd5e3ad 19.200 Kč 8.6.2023 13:30:49.591967
ef97ab02 19.000 Kč 8.6.2023 13:30:44.845762
0dd5e3ad 18.800 Kč 8.6.2023 13:30:35.250272
ef97ab02 18.600 Kč 8.6.2023 13:30:22.685962
0dd5e3ad 18.400 Kč 8.6.2023 13:29:20.044374
ef97ab02 18.200 Kč 8.6.2023 13:29:11.066171
0dd5e3ad 18.000 Kč 8.6.2023 13:28:17.635050

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 5319/21-121
Začátek dražby08.06.2023 13:00
Konec dražby08.06.2023 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 720 977 569,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání18.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)54.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4356373359/0800 vedený
u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 2105319121, a s
uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se
považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to na
adrese Kramperova 1007/1, 142 00 Praha 12, dne 15.6.2023, a to po předchozí telefonické domluvě se
zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 725 804 048. Při převzetí vydražených movitých věcí bude
vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 1.6.2023 na adrese Kramperova 1007/1, 142 00 Praha 12, a to v době od 13:00 do 13:30 hodin, a to po předchozí registraci na e-mailové adrese: urad@eupraha.cz. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – tel. 725 804 048.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kramperova 1007/1, Praha 12 - Kamýk, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.