Pozemky (lesní pozemky, trvalý travní porost) v obci Mladoňovice, k.ú. Deblov, okres Chrudim

Do začátku dražby zbývá: 16 dnů 13 hodin 59 minut 3 sekundy

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 8866/12-305
Nejnižší podání 297.970 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajPardubický kraj
OkresChrudim
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 8866/12-305
Začátek dražby19.10.2023 13:00
Konec dražby19.10.2023 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání297.970 Kč
Výsledná cena (odhadní)446.955 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1208866305
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky parc. č. 690 (lesní pozemek), parc. č. 692 (lesní pozemek), parc. č. 693 (lesní pozemek) a parc. č. 696/3 (trvalý travní porost) na sebe navazují a tvoří jeden celek. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plochy lesní a plochy smíšené nezastavěného území. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 930/1 ve vlastnickém právu obce Mladoňovice a České republiky a pozemek parc. č. 1776 ve vlastnickém právu obce Mladoňovice.

Pozemek parc. č. 1654, který je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 6 064 m2. Pozemek je v územním plánu veden jako plocha zemědělská. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 930/1 ve vlastnickém právu obce Mladoňovice a České republiky a pozemek parc. č. 1776 ve vlastnickém právu obce Mladoňovice.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.): - pachtovní právo na základě Smlouvy nájemní č. 440 ze dne 1.10.2013 a dodatku č. 2 ze dne 21.5.2018 pro obchodní společnost AGRO Liboměřice a.s., se sídlem Pohled č.p. 26, 538 21 Mladoňovice, IČ: 25923111


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Mladoňovice 2, Mladoňovice, Pardubický kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.