1/8 rekreační chaty v obci Psáry, k.ú. Dolní Jirčany, okres Praha-západ

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 20227/18-94
Nejnižší podání 194.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajStředočeský kraj
OkresPraha-západ
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 20227/18-94
Začátek dražby04.07.2024 13:00
Konec dražby04.07.2024 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: Movité věci : 722 989 672, mobil: Nemovité věci : 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání194.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)291.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1820227084
Specifický symbolRČ nebo IČ

Popis

Dražba se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinnou rekreaci s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových patkách. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda chaty není zateplená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z vláknocementové šablony. Střecha chaty je opatřena komínem. Okna chaty jsou dřevěná zdvojená. Dveře chaty jsou dřevěné prosklené. K chatě patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 512 stojí stavba rodinné rekreace č.e. 247. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 30 m2. Pozemky parc. č. St. 512, parc. č. 141/20 (ostatní plocha) a parc. č. 141/182 (ostatní plocha) na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, kolna a přístřešek. Pozemky jsou přístupné přes pozemky parc. č. 689/5 a parc. č. 141/4 ve vlastnickém právu obce Psáry.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, kolna a přístřešek. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Dolní Jirčany ev. č. 247, Psáry - Dolní Jirčany, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.