Začátek dražby17.10.2023 10:30
Konec dražby17.10.2023 11:00
Číslo dražby137 EX 12733/22-MB2
Nejnižší podání314.500 Kč
OkresPlzeň-sever
Dražená nemovitost (id. 1/2), pozemková parcela - zastavěná plocha číslo parcelní 32, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 24, se všemi součástmi a příslušenstvím, jsou situovány v…
Začátek dražby17.10.2023 11:00
Konec dražby17.10.2023 12:00
Číslo dražby147 EX 721/11-209
Nejnižší podání157.600 Kč
OkresTeplice
Jedná se o dražbu zemědělské stavby bez č.p. ležící na okraji obce Dubí. Zemědělská stavba je zbořeništěm, kdy z objektu jsou zachovány tři stěny obvodového zdiva, jež budou odstraněny. Z toho důvodu…
Začátek dražby17.10.2023 13:00
Konec dražby17.10.2023 13:30
Číslo dražby099 DD 3124/23-18
Nejnižší podání3.355.280 Kč
OkresTachov
Ideální podíl 1/2 pozemků parc. St. 131 (na kterém stavba Skapce č.p. 10 stojí) a parc. č. 820/25, jež tvoří okolní zahradu, v obci a katastrálním území Skapce, bude dražen samostanou dražbou dne 17…
Začátek dražby18.10.2023 11:00
Konec dražby18.10.2023 12:00
Číslo dražby176 DD 00006/23-005
Nejnižší podání350.000 Kč
OkresCheb
Jedná se o dražbu rodinného domu č.p. 143 v Mokřinách u Aše včetně pozemku o výměře 294 m2. Jedná se o pravou polovinu dvojdomu v okrajové části města, po pravé straně silnice Aš – Vernéřov.…
Začátek dražby18.10.2023 11:00
Konec dražby18.10.2023 12:00
Číslo dražby176 DD 00009/23-007
Nejnižší podání550.000 Kč
OkresCheb
Jedná se o dražbu id. spol. podílu o velikosti 1/4 na rodinném domě v Hazlově č.p. 228, okr. Cheb. Jedná se o levou polovinu dvojdomu, ve kterém jsou dva samostatné byty o velikosti 2+1 (v každém…
Začátek dražby18.10.2023 13:00
Konec dražby18.10.2023 14:00
Číslo dražby203EX14237/22-104
Nejnižší podání4.824.733 Kč
OkresSvitavy
Draženou nemovitostí je přízemní, zděný, nepodsklepený objekt s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v…
Začátek dražby18.10.2023 13:00
Konec dražby18.10.2023 14:00
Číslo dražby203EX32274/09-504
Nejnižší podání85.000 Kč
OkresPrachatice
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8. Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s polovalbou krytou taškou pálenou. Objekt je…
Začátek dražby18.10.2023 13:00
Konec dražby18.10.2023 14:00
Číslo dražby203EX11636/19
Nejnižší podání993.333 Kč
OkresPříbram
Draženou nemovitostí je:I) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem - pozemku p.č. St. 107/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Lovčice, č.p. 6, rod. dům …
Začátek dražby18.10.2023 13:00
Konec dražby18.10.2023 14:00
Číslo dražby203EX4978/22
Nejnižší podání1.106.667 Kč
OkresPřerov
Draženou nemovitostí je zděný rodinný dům, v části z kamenného zdiva, pravděpodobně s částečně využitým podkrovím (nebylo možné fyzicky ověřit) pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je…
Začátek dražby19.10.2023 09:30
Konec dražby19.10.2023 09:45
Číslo dražby081 EX 13657/11-502
Nejnižší podání20.000 Kč
OkresProstějov
Jedná se o převážně přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva (v části se dvěma nadzemními podlažími a v části přízemní s využitým podkrovím) pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.