Ukončené

Začátek dražby6.2.2020 13:00
Konec dražby6.2.2020 13:30
Číslo dražby121 EX 6720/08-201
StavZrušená
ideální podíl o velikosti 1/2- parcela č. 1595/8 o výměře 163 m2 – ostatní plocha- parcela č. 2769 o výměře 4516 m2 – orná půda- parcela č. 2785 o výměře 26 m2 – trvalý travní porostvše zapsáno v…
Začátek dražby6.2.2020 10:30
Konec dražby6.2.2020 11:00
Číslo dražby139EX 09009/19-042
StavNebylo podání
Jedná se o dražbu nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 1679/9 - trvalý travní porost, pozemku, p.č. 1681/4 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1682/4 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 1696/13 -…
Začátek dražby6.2.2020 09:00
Konec dražby6.2.2020 09:30
Číslo dražby137 EX 4219/12/MB-
StavVydraženo
Vydraženo za 370.000 Kč
id. 1/7 pozemků v Majetíně, okr. Olomouc
Začátek dražby6.2.2020 08:30
Konec dražby6.2.2020 09:00
Číslo dražby196EX 1059/19-53
StavVydraženo
Vydraženo za 206.667 Kč
Jedná se o dražbu pozemku o výměře 5.954 m2 je dle územního plánu regulovaná jako plochy PVz - veřejná prostranství - zeleň přírodního charakteru a plochy PVu - veřejná prostranství - ulice, významné…
Začátek dražby5.2.2020 13:00
Konec dražby5.2.2020 14:00
Číslo dražby203EX31249/11-103
StavVydraženo
Vydraženo za 190.680 Kč
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1498 - orná půda, pozemku p.č. 1501 - orná půda a pozemku p.č. 2590 -orná půda, vše v k.ú. Bruzovice,…
Začátek dražby5.2.2020 13:00
Konec dražby5.2.2020 14:00
Číslo dražby203EX39257/13-89
StavVydraženo
Vydraženo za 164.000 Kč
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 2102/2 - orná půda, v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, okres Ostrava-město, který je situován v severozápadní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné…
Začátek dražby5.2.2020 13:00
Konec dražby5.2.2020 14:00
Číslo dražby203EX47703/14
StavVydraženo
Vydraženo za 78.000 Kč
Draženou nemovitostí je parcela č. 2104/5, která je součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa. Nachází se severně od Volyně u lokality tzv. Nedomina, jako výběžek lesa většího remízu v polích.…
Začátek dražby5.2.2020 13:00
Konec dražby5.2.2020 14:00
Číslo dražby203EX11686/08-164
StavVydraženo
Vydraženo za 55.000 Kč
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 593/12 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 951/7 - trvalý travní porost a pozemku p.č.…
Začátek dražby5.2.2020 08:30
Konec dražby5.2.2020 09:00
Číslo dražby196EX 6646/08-246
StavOdročená
Jedná se o dražbu v spoluvlastnických podílech 1/2, 1/4, 1/3, 4/21 půdy k zemědělským účelům a jejich celková rozloha činí 32.324 m2 . Plocha pozemků parc. č. 758, 969, 985, 1024 a 1025 je dle…
Začátek dražby4.2.2020 14:00
Konec dražby4.2.2020 14:30
Číslo dražby137 EX 12352/10/IZ
StavZrušená
Dle ÚP zařazeno jako plocha 14a zemědělská prvovýrobní, k datu ocenění využívaný jako zemědělský pozemek.

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace