Ukončené

Začátek dražby17.9.2020 08:30
Číslo dražby169EX 2188/17-155
Vyvolávací cena88.854 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za88.854 Kč
Počet účastníků1
Počet příhozů1
Jedná se o dražbu podílu 2/12 pozemku parcelní číslo 12/4, o výměře 2080 m2, druh pozemku trvalý travní porost, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj,…
Začátek dražby17.9.2020 08:30
Číslo dražby196EX 5077/08-188
Vyvolávací cena30.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za49.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů9
Jedná se o dražbu podílu 1/5 orné půdy obec Hněvotín okres Olomouc. Oceňovaný pozemek se nachází mimo zastavěné území obce. Jde o zemědělsky využívaný pozemek. Z hlediska územního plánu obce se…
Začátek dražby16.9.2020 13:00
Číslo dražby074 EX 00724/09-094
Vyvolávací cena156.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za156.000 Kč
Počet účastníků1
Počet příhozů1
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na zemědělských a lesních pozemcích. Příslušenství věcí nemovitých nebylo zjištěno, vyjma části oplocení u pozemků parc. č. 610/2, 610/3 a 610…
Začátek dražby16.9.2020 13:00
Číslo dražby203EX37700/13
Vyvolávací cena90.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za250.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů40
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2. pozemku p.č. 30/2 - orná půda, vše v k.ú. Pnětluky, obec Pnětluky, okres Louny, který je situován v okrajové zastavěné části obce Pnětluky.…
Začátek dražby16.9.2020 13:00
Číslo dražby203EX23870/17-184
StavOdročená
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 2746 - zahrada, vše v k.ú. Dětkovice u Prostějova, obec Dětkovice, okres Prostějov, který je situován ve…
Začátek dražby16.9.2020 13:00
Číslo dražby203EX28477/17-70
Vyvolávací cena11.500 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za13.200 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů3
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/16 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1319/44 - orná půda, pozemku p.č. 1319/52 - orná půda a pozemku p.č. 1692/10 - vodní…
Začátek dražby16.9.2020 13:00
Číslo dražby203EX25368/16-149
Vyvolávací cena43.200 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za53.200 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů6
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 469/5 - orná půda a pozemku p.č. 478/2 - ostatní plocha, vše v k.ú. Pochvalov, obec Pochvalov, okres…
Začátek dražby16.9.2020 11:00
Číslo dražby176 EX 02671/15-094
Vyvolávací cena7.667 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za20.667 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů14
Jedná se o dražbu podílu o velikosti 1/6 na části velké louky za rodinným domem čp.40 v osadě Karlovka, obech Velká Bukovina
Začátek dražby16.9.2020 11:00
Číslo dražby176 EX 02671/15-095
Vyvolávací cena17.667 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za37.667 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů10
Jedná se o dražbu podílového vlastnictví velikosti 1/6 na části velké zelené plochy pod osadou Karlovka, obec Velká Bukovina.
Začátek dražby15.9.2020 13:00
Číslo dražby206 EX 786/03-471
Vyvolávací cena24.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za41.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů18
Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronicého systému dražeb. Oceňované pozemky se nacházejí v jižní zastavěné části města Aš. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace