Ukončené

Začátek dražby2.3.2021 10:00
Číslo dražby225 EX 556/20
StavNebylo podání
Počet účastníků3
Počet příhozů0
nemovitých věcí povinného:- Pozemek, parcela 2152/1 o výměře 962m², orná půdazapsaných na listu vlastnictví č. 595 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Opava, pro…
Začátek dražby2.3.2021 10:00
Číslo dražby225 EX 2075/19
Vyvolávací cena44.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za96.000 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů97
spoluvlastnický podíl povinného, ve výši 1/12 na nemovitých věcechParcela č. 2398 o výměře 215 m2 zastavěná plocha a nádvořísoučástí je stavba: Zábřeh č.p. 733, rod.důmStavba stojí na pozemku p.č.:…
Začátek dražby2.3.2021 10:00
Číslo dražby137 EX 04966/11-MG
Vyvolávací cena22.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za23.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů2
Objekt č.p. 464, rod. dům je v havarijním stavu, předmětem ocenění jsou tedy pozemky p.č. 492, p.č. 493/1 a p.č. 493/2.Výše uvedené pozemky jsou situovány v okrajové, zastavěné části města Javorník.…
Začátek dražby2.3.2021 09:30
Číslo dražby196EX 1737/19-162
StavOdročená
Jedná se o dražbu pozemků - pozemek parcelní číslo 366/50, o výměře 63m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 366/93, o výměře 5299m2, druh pozemku trvalý travní porost, -…
Začátek dražby2.3.2021 09:00
Číslo dražby137 EX 03900/10-MG
StavOdročená
Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné,…
Začátek dražby2.3.2021 09:00
Číslo dražby137 EX 01777/20-MB
StavOdročená
Předmětem dražby jsou věci nemovité a to ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na pozemcích parc.č.st. 230, st. 700, parc.č. 603/1, 604/39, součástí pozemku parc.č.st. 230 je stavba rodinného…
Začátek dražby2.3.2021 08:30
Číslo dražby196EX 1737/19-161
StavOdročená
Jedná se o dražbu pozemku parcelní číslo 570/8, o výměře 23202m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště…
Začátek dražby26.2.2021 15:00
Číslo dražby222
Vyvolávací cena12.000.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za13.360.000 Kč
Počet účastníků10
Počet příhozů21
Jedná se o testovací, tj. fiktivní dražbu pro nové uživatele, kteří by si rádi dražbu nebo aukci nejprve chtěli vyzkoušet nanečisto. Dražba nebo aukce bude vypisována vždy na 1 kalendářní týden a…
Začátek dražby26.2.2021 13:00
Číslo dražby121 DD 4/20-34
Vyvolávací cena667 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za37.200 Kč
Počet účastníků18
Počet příhozů117
ideální podíl o velikosti 1/2 Pozemek Parcela číslo 1989 o výměře 21 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, garáž, LV 11000 – jiný (neznámý) vlastník, vše zapsáno…
Začátek dražby25.2.2021 11:00
Číslo dražby095EX735/13-246
Vyvolávací cena235.340 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za426.000 Kč
Počet účastníků10
Počet příhozů20
Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:pozemek parc.č. 196 o výměře 4889 m2 (orná půda), pozemek parc.č. 321/16 o výměře 898 m2 (trvalý travní porost), pozemek parc.č. 480/19 o výměře 1500 m2 …

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace