Ukončené

Začátek dražby7.11.2019 13:30
Číslo dražby169EX 3592/18-51
Vyvolávací cena18.667 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za39.000 Kč
Počet účastníků10
Počet příhozů17
Jedná se o dražbu pozemku, který je užíván jako zahrada, o rozloze 206 m2 . Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako plocha rekreační, zahrádkářské osady. Na pozemku se nachází…
Začátek dražby7.11.2019 12:00
Číslo dražby099 EX 9604/11-60
StavNebylo podání
Dražba ideální 1/2:Jedná se o pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, se způsobem využití silnice, který je užíván jako pás zeleně při veřejné komunikaci. Pozemek je rovinný, má…
Začátek dražby7.11.2019 10:30
Číslo dražby169EX 218/11-190
Vyvolávací cena60.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za170.000 Kč
Počet účastníků13
Počet příhozů27
Jedná se o pozemek parc.č. 1565/81 – orná půda včetně součástí a příslušenství v kat. úz. a obci Kralice nad Oslavou, okres Třebíč, podle stavu ke dni 10.7.2018. Nemovitosti jsou zapsány na LV č. 102…
Začátek dražby7.11.2019 10:00
Číslo dražby177 EX 3508/13-203
Vyvolávací cena35.270 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za76.000 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů41
Jedná se stavební parcelu k.ú. Buzice
Začátek dražby7.11.2019 10:00
Číslo dražby177 EX 3508/13-202
Vyvolávací cena10.746 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za17.746 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů29
Jedná se stavební parcelu
Začátek dražby7.11.2019 10:00
Číslo dražby137 EX 1998/18/PP
StavOdročená
Pozemky tvoří funkční celek a jsou situovány v mírně sklonitém terénu. Dle platného územního plánu města Teplice nad Metují jsou pozemky vedeny v plochách:- p.č. 232/4 - „VS - plochy smíšené výrobní“…
Začátek dražby7.11.2019 08:30
Číslo dražby169EX 6083/17-71
StavNebylo podání
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 3/27 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1434 - orná půda a pozemku p.č. 1435 - ostatní plocha, vše v k.ú. Říčany u Brna, obec…
Začátek dražby6.11.2019 13:00
Číslo dražby074 EX 12748/07-122
Vyvolávací cena118.667 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za118.667 Kč
Počet účastníků1
Počet příhozů1
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na souboru sousedících pozemků nepravidelných tvarů. Příslušenství věcí nemovitých tvoří skleník, fóliovník, dřevěná bouda a bazén. Součástí…
Začátek dražby6.11.2019 13:00
Číslo dražby203EX43739/15-173
Vyvolávací cena670.600 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za670.600 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů1
Zemědělské pozemky mimo zastavěné území obceDražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši i 547823/1984072 sestávající z pozemku p.č. 137/20 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 138/29 - orná půda,…
Začátek dražby6.11.2019 13:00
Číslo dražby203EX40502/18
Vyvolávací cena9.480 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za9.480 Kč
Počet účastníků1
Počet příhozů1
Předmětem dražby je podíl na pozemku p.č. 3751/17 - ostatní plocha (podíl 496/13739 Martiny Nagyové) na LV 9671. Více informací naleznete v přiloženém ZP.203EX40502/18 www.eujicha.cz

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace