Ukončené

Začátek dražby7.7.2020 10:00
Číslo dražby091 EX 09594/14-224
Vyvolávací cena1.800 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za2.800 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů2
Oceňované pozemky parc. č. 355/33 a parc. č. 361/46 se nacházejí cca 1 km západně od okraje zastavěné části obce Luhy. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou…
Začátek dražby7.7.2020 10:00
Číslo dražby091 EX 03534/11-110
StavOdročená
Oceňovaný pozemek se nachází na jihozápadním okraji zastavěné části obce Měšice. Jedná se o pozemek tvaru úzkého pásu. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 480 m2. Na…
Začátek dražby3.7.2020 08:30
Číslo dražby196EX 2225/12-629
Vyvolávací cena246.667 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za246.667 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů1
Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti ½: - pozemek parcelní číslo 617/9, o výměře 10383m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 617/11, o výměře 9729m2, druh pozemku orná…
Začátek dražby2.7.2020 14:00
Číslo dražby139EX 12130/11-215
Vyvolávací cena4.670 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za4.670 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů1
Jedná se spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/8 k pozemku p.č. 3120 - trvalý travní porost v k.ú. Lužná u Vsetína, obec Lužná, okres Vsetín, který je situován v odlehlé, jihozápadní části…
Začátek dražby2.7.2020 12:00
Číslo dražby099 EX 4451/16-165
StavNebylo podání
Ideální podíl 2/30:lesní pozemky číslo parcelní 95/1, 95/2, 95/3 a 95/4 s lesním porostem jsou situovány východně od intravilánu obce Otročiněves, v těsné blízkosti Habrového potoka. Přístup na tyto…
Začátek dražby2.7.2020 11:00
Číslo dražby147 EXD 14/20 - 2
Vyvolávací cena12.320 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za12.320 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů1
Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ zahrady k.ú Sadská
Začátek aukce2.7.2020 10:00
Číslo aukce200049
Vyvolávací cena800.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za820.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů3
Pozemek parc.č. 724, o evidované výměře 779 m², trvalý travní porostPozemek parc.č. 725/1, o evidované výměře 2812 m², lesní pozemekPozemek parc.č. 725/2, o evidované výměře 13 m², lesní pozemek, …
Začátek dražby1.7.2020 13:00
Číslo dražby074 EX 01170/17-099
StavNebylo podání
Jedná se o dva nesousedící travnaté pozemky tvaru úzkých pásů. v k.ú Dolní Měcholupy.
Začátek dražby1.7.2020 13:00
Číslo dražby203EX13011/14-103
StavNebylo podání
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 228/6 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 345/1 - orná půda, vše v k.ú. Blahutovice, obec Jeseník…
Začátek dražby1.7.2020 13:00
Číslo dražby203EX5246/09
Vyvolávací cena66.667 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za66.667 Kč
Počet účastníků1
Počet příhozů1
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1539/46 - orná půda, v k.ú. Věrovany, obec Věrovany, okres Olomouc, který je situován v centrální…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace