Kostel sv. Anny v obci Lipová - Palič

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 05430/12-034
Nejnižší podání 66.667 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

a8abd92e
116.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a8abd92e 116.000 Kč 17.9.2014 16:03:24.466520
08f7efea 113.000 Kč 17.9.2014 16:02:54.411370
a8abd92e 105.000 Kč 17.9.2014 16:01:59.457010
08f7efea 102.000 Kč 17.9.2014 16:01:27.683569
a8abd92e 94.000 Kč 17.9.2014 15:57:55.593790
08f7efea 91.000 Kč 17.9.2014 15:57:27.961319
a8abd92e 83.000 Kč 17.9.2014 15:54:19.179919
08f7efea 80.000 Kč 17.9.2014 15:47:57.876699
a8abd92e 76.000 Kč 17.9.2014 15:36:54.252599
08f7efea 73.000 Kč 17.9.2014 15:02:12.992650
a8abd92e 69.667 Kč 17.9.2014 15:00:52.027400
08f7efea 66.667 Kč 17.9.2014 15:00:04.092959

KrajKarlovarský kraj
OkresCheb
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 05430/12-034
Začátek dražby17.09.2014 15:00
Konec dražby17.09.2014 16:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Kateřina Mühlbergerová
telefon: +420 355 318 111,
katerina.muhlbergerova@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání66.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)100.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol201205430
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o stavbu (kostel) z období raného baroka, zcela určitě však v jádře starší a později stylově upravenou. Více informací naleznete ve znaleckém posudku, který je přílohou. Na vydražitele věcí nemovitých zapsaných na listu vlastnictví č. 421, pro katastrální území Palič přechází povinnost uložená usnesením Okresního soudu v Chebu č.j. 48 EXE 1059/2012-14 ze dne 25.5.2012 spočívající v opravě poškozené střešní krytiny tak, aby nedocházelo k zatékání do subjektu „kostel sv. Anny v Paliči“, oprava poškozené fasádní omítky, oprava dešťových okapních žlabů a svodů, včetně řádného odvedení dešťových vod a oprava okenních otvorů zasklení.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Římskokatolická farnost Cheb, IČ: 47722347, se sídlem Kostelní nám. 15, Cheb, práv. zast. JUDr. Janem Klailem, advokátem se sídlem Lukavická 22, 301 00 Plzeň, v.z. substitučně Mgr. Petrou Královou, advokátkou se sídlem Lukavická 22, 301 00 Plzeň, s pohledávkou ve výši 656.500,- Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 036 spisu. 2) Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Územní pracoviště v Chebu, se sídlem Hálkova 32, 350 02 Cheb, s pohledávkou ve výši 23.574,- Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 037 spisu.


Uplatnění předkupního práva

Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo, ani právo, které nepřipouští exekuci nebo výkon rozhodnutí (§ 267 OSŘ). Na to vyhlášeno usnesení: „Předkupní právo k draženým nemovitým věcem nebylo prokázáno.“ Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 336e odst. 3 OSŘ).


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace