Rodinný dům v obci Chodská Lhota - přečtěte si upozornění o doplatku ceny dosažené vydražením v popisu nemovitosti

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 57/2014
Nejnižší podání 150.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 16

Nejvyšší podání

db055001
250.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
db055001 250.000 Kč 1.4.2015 12:40:13.853280
b7711bf4 220.000 Kč 1.4.2015 12:36:19.230819
db055001 215.000 Kč 1.4.2015 12:36:00.325320
b7711bf4 210.000 Kč 1.4.2015 12:32:08.947920
db055001 205.000 Kč 1.4.2015 12:31:43.582839
b7711bf4 200.000 Kč 1.4.2015 12:28:52.864670
db055001 195.000 Kč 1.4.2015 12:28:26.943959
b7711bf4 190.000 Kč 1.4.2015 12:25:35.015189
db055001 185.000 Kč 1.4.2015 12:24:52.678270
b7711bf4 180.000 Kč 1.4.2015 12:24:45.395550
db055001 175.000 Kč 1.4.2015 12:23:52.159009
b7711bf4 170.000 Kč 1.4.2015 12:23:40.334749
db055001 165.000 Kč 1.4.2015 12:22:51.993350
b7711bf4 160.000 Kč 1.4.2015 12:21:56.749389
db055001 155.000 Kč 1.4.2015 12:20:51.469209
b7711bf4 150.000 Kč 1.4.2015 12:00:12.124059

KrajPlzeňský kraj
OkresDomažlice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 57/2014
Začátek dražby01.04.2015 12:00
Konec dražby01.04.2015 12:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Jakub Sypták
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 15:00

Nejnižší podání150.000 Kč
Cena předmětu dražby180.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota45.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol572014
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 53 - Jedná se o rodinný dům s podkrovím, podsklepený se sedlovou střechou. Obsahuje v 1.PP garáž, chodbu, technické místnosti (prádelna, kotelna, bývalá koupelna s vanou), schody do 1.NP, v 1.NP uzavřenou verandu a v ní předsíň, bývalé WC, koupelnu, obě nefunkční chodbu, předsíň, tři obytné místnosti, kuchyň. Součásti a příslušenství: zkružená studna (jen na užitkovou vodu), oplocení dřevěné laťové, keramické, drátěné, betonový práh, stodola - vhodná k demolici - dobrá pouze základová deska, okrasné a ovocné trvalé porosty. Celkem klidné místo k bydlení i rekreaci. Možnost napojení na plyn a obecní kanalizaci. Nutno prověřit rozvody vody, elektro, topení v domě. Dům je cca 8 let neobývaný. Značné náklady vynaložené na úpravy pro obývání, vč. připojení na kanalizaci. Základy mělké bez izolace, svislé konstrukce zděné, stropy dřevěné trámové, v 1.PP klenbové, krov sedlový vázaný, střešní krytina AZC šablony, klempířské konstrukce pozink, omítky vnitřní vápenné, vnější vápenné opadané s kamenným soklem a se soklem z kabřince, okna i dveře rozbité, do garáže plechová vrata zničená, podlahy dlažba, PVC, beton, bez vytápění, elektro světelné i motorové v současné době nefunkční, bleskosvod není, koupelna v 1.PP a v 1.NP bez vybavení. Stavebně technický stav odpovídá stáří, údržba zanedbána, dům vybydlen.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech: 1. termín dne 18.3.2015 v 17:00 hodin 2. termín dne 19.3.2015 v 9:00 hodin Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 53, část obce Chodská Lhota, stavba stojí na pozemku parcel. č. St. 248, jak jsou tyto nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 418 , v katastrálním území a v obci Chodská Lhota, okres Domažlice. - UPOZORNĚNÍ: Není-li cena dosažená vydražením vyšší než 200.000,- Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ihned po skončení dražby (vkladem na účet dražebníka č. účtu: 107-4278120267/0100 nebo v hotovosti v kanceláři dražebníka).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Zástavní věřitel z LV: Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.;


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Chodská Lhota

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.