Podíl 1/2 na RD v obci Lipník nad Bečvou-přečtěte si upozornění o doplatku ceny dosažené vydražením v popisu nemovitosti

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 68/2015
Nejnižší podání 167.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajOlomoucký kraj
OkresPřerov
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 68/2015
Začátek dražby16.03.2016 15:00
Konec dražby16.03.2016 15:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání167.000 Kč
Cena předmětu dražby250.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol682015
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 652: Jedná se o řadový rodinný dům o dvou nadzemních podlažích, s jedním podzemním podlažím, s půdou. Konstrukce domu je zděná, základy domu jsou betonové izolované. Stropy domu jsou dřevěné trámové. Vnější omítky jsou břízolitové, vnitřní omítky domu jsou vápenné. Střecha je sedlová, krytinu tvoří plech s nátěrem. Klempířské prvky jsou plechové. Dispozice rodinného domu je 4+1. Popis místností rodinného domu dle podlaží: 1.PP – velmi malá místnost, vstup z chodby 1.NP; 1.NP – chodba se schodištěm do 2.NP, toaleta, obývací pokoj, kuchyně, pokoj; 2.NP – 2 pokoje, toaleta, menší místnost, dřevný žebřík na půdu; Půda – půdní prostor – zaskladněn věcmi. Okna v domě jsou z menší části plastová zdvojená, ostatní dřevěná zdvojená s jednoduchým sklem. Většina je vybavena žaluziemi. Okna obytných místností jsou orientována na sever a východ. Koupelna je vybavena rohovou vanou, WC je vybaveno klasickou splachovací toaletou. Interiérové dveře v domě jsou dřevěné, z části prosklené a z části plné, zárubně dveří jsou dřevěné. Vstupní dveře domu jsou dřevěné bez bezpečnostních prvků. Vybavení domu: osvětlovací technika chybí, kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči. Dům je připojen k elektrické síti - 380 a 220 V, je připojen k obecnímu vodovodu, splašky jsou svedeny do kanalizace, plyn - připojen. Vytápění - nezjištěno, předpoklad lokálního vytápění plynem nebo elektřinou, topná tělesa chybí. Ohřev vody v domě - nezjištěno, v 2.NP pouze velmi starý průtokový plynový ohřívač. V obytných místnostech tvoří podlahu cementový potěr v 2.NP prkenná podlaha nebo PVC, v koupelně tvoří podlahu cementový potěr, v kuchyni tvoří podlahu cementový potěr a v ostatních místnostech tvoří podlahu cementový potěr. Zdivo rodinného domu je poškozené a nachází se ve stavu před rekonstrukcí, vnitřní omítky místně chybí, místně praskliny, zašlé omítky, vnější omítky místně chybí. Střešní krytina rodinného domu je v dobrém stavu. Okna se nachází ve stavu před rekonstrukcí či výměnou. Vybavení domu se nachází ve stavu před rekonstrukcí či výměnou. Dle zjištění byla před nedávnem započata rekonstrukce 1.NP, ale započaté práce byly ponechány v rozestavěném stavu. Jedná se o standardně řešený rodinný dům s nutností provedení rozsáhlejších stavebních úprav. Přístup k domu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Z hlediska polohy se dům nachází na západním okraji obce. V okolí objektu je zástavba rodinnými domy se zahradami. Lokalita má dostačující vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení. Z hlediska dostupnosti kultury je v místě pouze částečná vybavenost. Vybavenost pro sportovní vyžití je v lokalitě pouze částečná. Nejdůležitější úřady se nachází v místě, ostatní jsou v dojezdové vzdálenosti. Z hlediska životního prostředí se jedná o spíše nepříznivou lokalitu z důvodu blízkosti frekventovaných komunikací. Zeleň v podobě parků je v docházkové vzdálenosti od objektu. Jedná se o lokalitu se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. Spojení – autobusová zastávka a železniční stanice v docházkové vzdálenosti. Parkovací možnosti jsou přímo u rodinného domu. V místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné. Oceňovaný objekt není zatížen žádnými věcnými břemeny. UPOZORNĚNÍ: Není-li cena dosažená vydražením vyšší než 200.000,- Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ihned po skončení dražby (vkladem na účet dražebníka č. účtu: 107-4278120267/0100 nebo v hotovosti v kanceláři dražebníka).

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech: 1. termín dne 1.3.2016 v 16:00 hodin 2. termín dne 14.3.2016 ve 13:00 hodin Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 652 (ulice Na Horecku č.p. 652), postaveném na pozemku parc. č. St. 453/1, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 3247, v katastrálním území a v obci Lipník nad Bečvou, okres Přerov.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Zástavní věřitel z LV: Finančního úřadu pro Olomoucký kraj;


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo ke stavbě: Mgr. Blanka Kubíčková; Předkupní právo ke stavbě: Jana Melichárková;


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Lipník nad Bečvou

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.