Restaurace v obci Rýmařov

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 26/2016
Nejnižší podání 990.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 0

KrajMoravskoslezský kraj
OkresBruntál
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 26/2016
Začátek dražby25.05.2016 13:30
Konec dražby25.05.2016 14:00

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání990.000 Kč
Cena předmětu dražby2.900.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol262016
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Restaurace č.p. 118: je samostatně stojící nepodsklepený objekt, s jedním nadzemním podlažím a částečným podkrovím. Je zděný, smíšené zdivo tl. přes 60 cm. Má sedlovou střechu, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou plastová, fasáda je vápenná. Vnitřní dveře jsou náplňové. Podlahy jsou z dlažby, laminátu a koberců. Schody jsou celodřevěné. V přízemí je provoz restaurace s příslušenstvím a sociálním zázemím. V podkroví je kancelář se zázemím. WC jsou splachovací, vybavení kuchyně chybí, vytápění je ústřední s plynový kotlem, teplá voda je z boileru. Stav objektu je podstandardní, celkové vybavení je standardní. Objekt je užíván od roku 1910. V letech 1996-97 byla provedena přestavba a rekolaudace na pohostinství. V roce 2003 byla provedena vestavba podkroví. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn. Na pozemku se dále nachází vedlejší stavba přístřešku

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:

1. termín dne 21.4.2016 v 10:00 hodin
2. termín dne 4.5.2016 v 13:00 hodin
3. termín dne 19.5.2016 v 17:30 hodin

Místo prohlídky se stanovuje před restaurací č.p. 118, stavba stojí na pozemku parc. č. 1585/5, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 756, v katastrálním území a v obci Rýmařov, okres Bruntál.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Zástavní věřitel z LV: Severomoravská plynárenská, a.s., ;Zástavní věřitel z LV: Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky,; Zástavní věřitel z LV: Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj,; Zástavní věřitel z LV: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,; Zástavní věřitel z LV: O2 Czech Republic a.s., ; Zástavní věřitel z LV: Pátý otevřený podílový fond, QI investiční společnost, a.s.,; Zástavní věřitel z LV: ASTUR Jeseník, s.r.o., ; Zástavní věřitel z LV: Česká republika, vykonává: Pražská správa sociálního zabezpečení,; Zástavní věřitel z LV: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,; Zástavní věřitel z LV: ČEZ Prodej, s.r.o.,;


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Mlýnská 118/26, Rýmařov, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.