Rodinný dům v obci Mikulovice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 24/2016
Nejnižší podání 490.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 6

Nejvyšší podání

0739f5a8
515.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0739f5a8 515.000 Kč 25.5.2016 12:55:55.821510
52f40977 510.000 Kč 25.5.2016 12:55:44.876113
0739f5a8 505.000 Kč 25.5.2016 12:51:43.079579
52f40977 500.000 Kč 25.5.2016 12:51:21.602157
0739f5a8 495.000 Kč 25.5.2016 12:51:01.206562
52f40977 490.000 Kč 25.5.2016 12:31:19.280442

KrajJihomoravský kraj
OkresZnojmo
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 24/2016
Začátek dražby25.05.2016 12:30
Konec dražby25.05.2016 13:00

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání490.000 Kč
Cena předmětu dražby1.000.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol242016
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 175:
Jedná se o nepodsklepený objekt ze smíšeného zdiva - rodinný dům, s jedním nadzemním podlažím, bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné části obce Mikulovice, v jejím širším centru a je situovaný jako řadový vnitřní. Pozemek leží v mírně svažitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, plynové vedení, septik, obecní vodovod a studna. V současné době probíhá napojení na nově zbudovanou veřejnou kanalizaci. Parkování je možné ve vlastním průjezdu. Objekt sestává z 2 bytových jednotek o velikosti 3+1 a 3+kk, jednotka 3+kk s neúplným sociálním zařízením, jednotka 3+1 s kompletním sociálním zařízením, obě jednotky se samostatnými vstupy. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle místního šetření cca 100 let. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, v roce 2010 byl objekt částečně zrekonstruován – vnitřní modernizace bytových jednotek. Údržba celého objektu je ke dni ocenění zanedbaná. I přes provedené rekonstrukce a modernizace se objekt nachází v mírně horším technickém stavu. Vnitřní vybavení je technicky i morálně opotřebované a zastaralé. Opotřebení je uvažováno odborným odhadem znalce při celkové životnosti 100 roků. Ke stavbě hlavní náleží stavby vedlejší a venkovní úpravy, které tvoří příslušenství k rodinnému domu.
Vedlejší stavby: Za stavbou hlavní vlevo se nachází vedlejší stavba, která slouží ke skladování nářadí apod. Jedná se o částečně podsklepený cihlový objekt se sedlovou střechou krytou taškou pálenou, objekty nejsou provozně propojeny. Přes tento objekt projdeme na pozemek zahrady.
Venkovní úpravy: - přípojky IS
- zpevněné plocha dlážděná
- oplocení – dřevěné latě, pletivo
Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů na dražených nemovitostech nejsou žádné závady, které nezaniknou dražbou.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:

1. termín dne 19.4.2016 v 9:00 hodin
2. termín dne 5.5.2016 v 11:30 hodin
3. termín dne 17.5.2016 v 17:00 hodin

Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 175, stavba stojí na pozemku parc. č. St. 210, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 430, v katastrálním území Mikulovice u Znojma, v obci Mikulovice, okres Znojmo.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Zástavní věřitel z LV: Raiffeisenbank a.s.,; Zástavní věřitel z LV: Okresní správa sociálního zabezpečení Znojmo,; Zástavní věřitel z LV: IT credit, s.r.o., ; Zástavní věřitel z LV: CP Inkaso s.r.o., ; Zástavní věřitel z LV: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,; Zástavní věřitel z LV: ANO spořitelní družstvo,;


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Mikulovice 175, okres Znojmo, kraj Jihomoravský

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace