Rodinný dům v obci Příbram

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 32/2016
Nejnižší podání 1.520.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

d174cb43
1.520.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d174cb43 1.520.000 Kč 22.6.2016 12:32:23.150099

KrajStředočeský kraj
OkresPříbram
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 32/2016
Začátek dražby22.06.2016 12:30
Konec dražby22.06.2016 13:00

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání1.520.000 Kč
Cena předmětu dražby1.900.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota250.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol322016
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 242: je řadový vnitřní rodinný dům, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Je zděný, zdivo tl. přes 70 cm. Má sedlovou střechu, krytina je z pozinkovaného plechu a osinkocementových šablon, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou plastová, fasáda je zateplená do lepidla, bez povrchové omítky. Vnitřní dveře jsou plné a prosklené. Podlahy jsou z PVC a koberců, dlažba. Schody jsou s dřevěným povrchem. V domě je byt dispozice 3+1, vybavení kuchyně je s linkou, plynový sporák. WC je splachovací, koupelna s vanou. Vytápění v domě je ústřední s plynovým kotlem. Teplá voda je z kotle. Stav domu je dobrý, celkové vybavení je standardní. Dům je starý nejméně 80 roků, v roce 1972 byla provedena půdní vestavba a přístavba dvorní části. V roce 2007 byla provedena rekonstrukce celého objektu. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn. Na pozemku se nachází vedlejší stavba.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:

1. termín dne 15.6.2016 v 14:30 hodin
2. termín dne 16.6.2016 v 10:30 hodin

Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 242 (Sevastopolské náměstí 242), stavba stojí na pozemku parc. č. 1333, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 27, v katastrálním území a v obci Příbram, okres Příbram.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Zástavní věřitel z LV: Hypoteční banka, a. s.,


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Sevastopolské náměstí 242, Příbram, okres Příbram, kraj Středočeský

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.