Rodinný dům v obci Plesná

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 45/2016
Nejnižší podání 1.067.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

7e6a2840
1.067.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
7e6a2840 1.067.000 Kč 29.6.2016 12:32:58.971858

KrajKarlovarský kraj
OkresCheb
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 45/2016
Začátek dražby29.06.2016 12:30
Konec dražby29.06.2016 13:00

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání1.067.000 Kč
Cena předmětu dražby1.600.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota260.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol452016
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 187: je samostatně stojící rodinný dům, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Je zděný, zdivo tl. přes 60 cm. Má sedlovou střechu, krytina je z plechové krytiny Guttal, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z plechu Guttal. Okna jsou plastová, fasáda je zateplená do lepidla, bez povrchu. Vnitřní dveře jsou plné a prosklené. Podlahy jsou z dlažby, laminátu a koberců. Schody jsou železobetonové s nátěrem. V domě je byt dispozice 5+1, vybavení kuchyně není. WC jsou dvě, splachovací, koupelna je s vanou. Vytápění v domě je ústřední, kotel chybí. Teplá voda je z boileru. Stav domu je dobrý, celkové vybavení je standardní. Dům dle sdělení vlastníka pochází z roku 1895. Kromě běžné údržby začal současný vlastník objekt rekonstruovat, a to v roce 2009. Rekonstrukce není dosud dokončena. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci. Hlavní uzávěr plynu je v oplocení. Na pozemku se dále nacházejí vedlejší stavby bez výrazného vlivu na obvyklou cenu.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:

1. termín dne 16.6.2016 ve 14:00 hodin
2. termín dne 17.6.2016 v 9:00 hodin

Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 187, postaveném na pozemku parc. č. St. 230/1, jak jsou tyto nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 156, v katastrálním území a v obci Plesná, okres Cheb.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Zástavní věřitel z LV: MONETA Money Bank, a.s.,


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

5. května 187, Plesná, okres Cheb, kraj Karlovarský

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.