Podíl o velikosti 1/2 na rodinném domě v obci České Budějovice - Třebotovice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 43/2016
Nejnižší podání 600.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

f2500425
600.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f2500425 600.000 Kč 14.7.2016 13:01:46.082595

KrajJihočeský kraj
OkresČeské Budějovice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 43/2016
Začátek dražby14.07.2016 13:00
Konec dražby14.07.2016 13:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání600.000 Kč
Cena předmětu dražby900.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol432016
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 2465: Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící rodinný dům, podsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, betonový základ. Má sedlovou střechu, krytina je z osinkocementových šablon, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou plastová, fasáda je břízolitová. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Stav domu je průměrný. Stáří domu odhaduji na cca 50 roků. Dům je zřejmě napojen na elektřinu, veřejný vodovod, a plyn. Negativně působí přístup k nemovitosti přes pozemek jiného vlastníka, p.č.400/5. Přístup není zajištěn věcným břemenem.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:

1. termín dne 29.6.2016 v 15:00 hodin
2. termín dne 30.6.2016 v 9:00 hodin

Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 2465 (Třebotovice 2465), stavba stoji na pozemku parc. č. St. 126, vše zapsané na listu vlastnictví č. 264, v katastrálním území Třebotovice, v obci České Budějovice, okres České Budějovice.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Zástavní věřitel z LV: Credico europe a.s.,;
Zástavní věřitel z LV: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,;
Zástavní věřitel z LV: Česká kancelář pojistitelů,;
Zástavní věřitel z LV: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB,


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Třebotovice 2465, České Budějovice, okres České Budějovice, kraj Jihočeský

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace