Rodinný dům s garáží v obci Ostrava

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 44/2016
Nejnižší podání 1.340.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 17

Nejvyšší podání

48a443b8
1.540.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
48a443b8 1.540.000 Kč 24.8.2016 14:08:45.685067
f56b05d1 1.515.000 Kč 24.8.2016 14:08:34.305921
48a443b8 1.510.000 Kč 24.8.2016 14:08:26.447695
f56b05d1 1.485.000 Kč 24.8.2016 14:08:07.761721
48a443b8 1.480.000 Kč 24.8.2016 14:07:49.840927
f56b05d1 1.475.000 Kč 24.8.2016 14:07:41.550029
48a443b8 1.470.000 Kč 24.8.2016 14:07:32.892615
f56b05d1 1.445.000 Kč 24.8.2016 14:07:22.616377
48a443b8 1.440.000 Kč 24.8.2016 14:05:59.229150
f56b05d1 1.415.000 Kč 24.8.2016 14:05:39.243216
48a443b8 1.410.000 Kč 24.8.2016 14:05:30.730325
f56b05d1 1.385.000 Kč 24.8.2016 14:00:43.282738
48a443b8 1.380.000 Kč 24.8.2016 13:59:47.116633
f56b05d1 1.355.000 Kč 24.8.2016 13:54:37.771688
9b7f77ac 1.350.000 Kč 24.8.2016 13:53:38.401465
f56b05d1 1.345.000 Kč 24.8.2016 13:46:33.526957
9b7f77ac 1.340.000 Kč 24.8.2016 13:43:11.648768

KrajMoravskoslezský kraj
OkresOstrava-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 44/2016
Začátek dražby24.08.2016 13:30
Konec dražby24.08.2016 14:00

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání1.340.000 Kč
Cena předmětu dražby2.096.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol442016
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 181: je samostatně stojící rodinný dům, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Je zděný. Základy jsou s kamenem, přízemí je z cihelného zdiva, nástavba podkroví je z tvárnic zmonolitněných betonem. Má sedlovou střechu s vikýři, krytina je z pálené tašky, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z měděného plechu s chybějícími svody. Okna jsou dřevěná špaletová, v podkroví plastová, fasáda je v přízemí břízolitová, ze dvora částečně chybějící, a s v podkroví s obkladem polystyrenem bez lepidla a povrchu, částečně odpadlé. V domě se nacházejí dva byty. V přízemí je byt dispozice 3+1, v podkroví pak dispozice 4+1. Přízemní byt je starší. Vnitřní dveře jsou plné a prosklené. Podlahy jsou z dlažby, betonu bez povrchu, palubek a terasa. Vytápění je pouze lokální plynovými topidly. WC je splachovací, koupelna s vanou. Teplá voda je z plynového kotle, který je připraven pro vytápění podkrovního bytu. Stav bytu je zhoršený, je potřebná rekonstrukce. Kuchyň je bez linky, plynový sporák. Schodiště do podkroví je betonové bez povrchu, chybějí omítky ve schodišťovém povrchu. Podkroví je byt v nedokončené fázi přístavby a nástavby. Vnitřní dveře jsou pouze jedny, ostatní chybí. Omítky jsou téměř provedeny, podlahy jsou chybějící, jen hrubá betonová v části podkroví. Topení je zde provedeno jen částečně, podlahové. WC ani koupelna nejsou funkční. Kuchyň není. Dle sdělení p. Zerzánka je stáří domu přibližně 120 roků, v letech 1970-1975 byla provedena rekonstrukce. Přibližně před 10 lety byla započata přístavba a nástavba podkroví, která není ještě dokončena. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn. Na pozemku se dále nacházejí vedlejší stavby, garáž, studna a porosty. Ve funkčním celku s RD je ještě garáž na pozemku p.č.213/2 s jinou vlastnickou strukturou. Tato garáž není předmětem ocenění.
Garáž, stavba stojí na pozemku parc. č.: St. 213/2, na LV č. 2115: je přízemní zděná garáž, nepodsklepená. Střecha je pultová, fasáda je břízolitová, vrata jsou dřevěná dvoukřídlá. Stáří objektu je cca 40 roků, stav průměrný. Přístup k nemovitosti je přes pozemek s jinou vlastnickou strukturou. Garáž se nachází ve funkčním celku s rodinným domem Svatoplukova č.p. 181.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:

1. termín dne 20.7.2016 v 9:30 hodin
2. termín dne 4.8.2016 v 11:30 hodin
3. termín dne 15.8.2016 v 17:30 hodin

Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 181 (Svatoplukova č. orientační 12), stavba stojí na pozemku parc. č. St. 213/1, vše zapsané na listu vlastnictví č. 351, v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, v obci Ostrava, Okres Ostrava-město.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Zástavní věřitel z LV: QI investiční společnost, a.s.; Zástavní věřitel z LV: Česká republika, vykonává Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj,; Zástavní věřitel z LV: Česká spořitelna, a.s., ;


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Svatoplukova 181/12, Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.