Rodinný dům v obci Uhřice

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 79/2016
Nejnižší podání 190.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 0

KrajJihomoravský kraj
OkresVyškov
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 79/2016
Začátek dražby14.09.2016 14:30
Konec dražby14.09.2016 15:00

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Jakub Sypták
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 15:00

Nejnižší podání190.000 Kč
Cena předmětu dražby415.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol792016
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 20: Znalec nebyl do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení. Oceňovaná nemovitost je řadový krajní rodinný dům, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, smíšené zdivo tl. přes 60 cm. Má sedlovou střechu, krytina je z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou plastová, fasáda je vápenná, ve zhoršeném stavu, částečně chybějící. Vnitřní vybavení předpokládám podstandardní. Stav domu je výrazně zhoršený, stáří odhaduji na nejméně 80 roků. V posledních letech byla provedena částečná modernizace interiéru. Dům je zřejmě napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizace do jímky. Na pozemku se dále nacházejí vedlejší stavba ve zhoršeném stavu a porosty, převážně již náletového charakteru.
Zemědělská stavba na pozemku p.č.st.45 byla odstraněna.
Pozemek p.č.590/41 je součástí soukromého zemědělského areálu, ve funkčním celku se zemědělskými budovami.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:

1. termín dne 31.8.2016 ve 12:45 hodin
2. termín dne 1.9.2016 v 16:00 hodin

Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 20, stavba stoji na pozemku parc. č. St. 44, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 185, v katastrálním území a v obci Uhřice, Okres Vyškov.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Zástavní věřitel z LV: Stavební spořitelna České spořitelny a.s.; Zástavní věřitel z LV: Dopravní podnik města Brna, a.s.,; Zástavní věřitel z LV: SMART Capital, a.s., Olomouc,; Zástavní věřitel z LV: Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky; Zástavní věřitel z LV: Městský soud v Brně,;


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Uhřice 20, Uhřice, okres Vyškov, kraj Jihomoravský

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.